Документи

Сваляния

Сваляния

Оттук можете да изтеглите декларацията за защита на данните, информация за енергопотреблението и декларация за съответствие. За целта изберете желаната информация в раздела с документи за изтегляне.

Данни за потреблението на енергия

 

Съгласно Рамковата директива 2010/30 на ЕС от 30.11.2011 г. телевизорите трябва да носят енергиен етикет.

Оттук можете да изтеглите PDF документ с актуален списък на нашите уреди.

Download data of energy consumption​​​​​​​

(само на немски и английски език)

Моля, имайте предвид, че енергийният етикет е само отчасти релевантен, тъй като измерва екологосъобразността на телевизорите единствено на базата на реалната им консумация на ток.