Документи

Сваляния

Защита на личните данни

само на английски език

 

Data privacy statement for Android TV (S9A and G2A)