Документи

Сваляния

Сваляния

Оттук можете да изтеглите декларацията за защита на данните, информация за енергопотреблението и декларация за съответствие. За целта изберете желаната информация в раздела с документи за изтегляне.

Защита на личните данни

само на английски език

 

Data privacy statement for Android TV (S9A and G2A)

Data privacy statement for Netflix 5.0