Impressum

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Germany
 

Telefon: 00 49 (911) 9 70 60
Meiliaadress: info@metz-ce.de


Tegevdirektor:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Registrinumber ja nimetus:
Asukoht Nürnberg, AG Nürnberg HRB 31763

Käibemaksu identifitseerimisnumber:
DE299907897

WEEE-Reg.-Nr. DE 20296389

 

Täiendavad andmed

Õigus teha muudatusi ja muuta tarnevõimalusi. 
Korpuste piltide värvinäidised on illustreerivad; pole välistatud, et tegelikkuses esineb värvivariatsioone. 
Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid. Oreo on Mondelez International, Inc. Group’i kaubamärk. Netflix on Netflix, Inc. registreeritud kaubamärk. Bluetooth® sõnamärgid ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D-sümbol on Dolby Laboratories’ registreeritud kaubamärgid. Sümbol DTS ja DTS ning sümbol koos on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. HDMI, HDMI logo ja High Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid kuuluvad vastavate õiguste omanikele. Kõik olemasolevad õigused kehtivad.

 

Suunised andmekaitse kohta

Juhime tähelepanu meie üksikasjalikele isikuandmete kaitse põhimõtetele, mis on ära toodud käesoleva kodulehe lõpus. Iseenesestmõistetavalt tahame oma kodulehel pakkuda vaid täielikku, õiget ja aktuaalset informatsiooni. Juhul, kui mõni viga on siiski sisse sattunud, ei vastuta me selle eest. Võtame vastutuse vaid tahtlikult või raskest hooletusest tekitatud vigade eest. Me ei vastuta teiste internetilehekülgede sisu eest. Eriti kehtib see meie veebilehel viidatud teiste veebilehtede kohta, mida me ei saa mõjutada. 

 

Kasutustingimused ja autoriõigus

Veebilehe sisu, struktuur, disain ja kujundus on autoriõigusega kaitstud. Informatsiooni ja andmeid, eriti pilte, tekste, teksti osasid või kirjeldusi tohib tööstuslikel või isiklikel eesmärkidel paljundada ja kasutada ainult Metz Consumer Electronics GmbH loal, kui õigusi pole selgesõnaliselt teisel viisil reguleeritud või tähistatud. 

Meie veebilehte külastades ja meie pakkumisi kasutades olete nõustunud kasutustingimustega ja kõikide selgesõnaliselt nimetatud ning viidatud tingimustega või veebilehel ära toodud lisatingimustega. Kui Te EI nõustu kasutustingimustega täielikult, EI tohi Te veebilehel viibida ja EI tohi seda kasutada.