Εγγραφα

Λήψεις

Λήψεις

Από εδώ μπορείτε να εκτελέσετε λήψη της δήλωσης προστασίας δεδομένων, των δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης και των δηλώσεων πιστότητας. Για τον σκοπό αυτόν, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την περιοχή λήψης αρχείων.

Επιλέξτε τη συσκευή σας

μόνο στα γερμανικά και αγγλικά διαθέσιμα

 

S9A

G2A

U2

E6

E2