Dokumenti

Preuzimanja

Preuzimanja

Ovdje možete preuzeti pravila o privatnosti, podatke o potrošnji energije i deklaracije o sukladnosti. Da biste to učinili, odaberite što želite u području za preuzimanje.

Podaci potrošnja energije

 

Televizori moraju od 30.11.2011. biti označeni energetskom oznakom u skladu s Okvirnom direktivom EU 2010/30.

Pregled trenutnih uređaja možete preuzeti ovdje kao PDF dokument.

Download data of energy consumption​​​​​​​

(dostupan samo na njemačkom i engleskom jeziku)

Imajte na umu da je energetska oznaka samo uvjetno točna, jer mjeri ekološku prihvatljivost televizora samo na temelju stvarne potrošnje energije.