Duomenų apsauga

www.metzblue.com

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Toliau pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 12, 13, 14 ir 21 straipsnius informuosime Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis mūsų interneto svetaine www.metz-ce.de bei su mumis sudarant sutartis, jas vykdant ir nutraukiant. Asmens duomenys – tai individuali informacija apie nustatytos tapatybės fizinio asmens arba fizinio asmens, kurio tapatybę galima nustatyti, asmeninę arba materialinę padėtį. Prie jų priskiriama tokia informacija kaip vardas, adresas, telefono numeris ir gimimo data. 

 

I. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, yra ribotos atsakomybės bendrovė:
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
El. paštas: info@metz-ce.de
 

Asmens, atsakingo mūsų bendrovėje už duomenų apsaugą, kontaktiniai duomenys:
Jürgen Schmidt
El. paštas: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Naudojimasis svetaine ieškant informacijos 

Galite apsilankyti mūsų svetainėje nepateikdami jokios asmeninės informacijos. Jeigu naudojatės mūsų svetaine tik norėdami gauti informacijos, t. y. nesiregistruojate arba kitokiu būdu neperduodate apie save jokios informacijos, tokiu atveju mes netvarkome Jūsų asmens duomenų, išskyrus duomenis, kuriuos perduoda Jūsų naršyklė, kad galėtumėte lankytis svetainėje, bei informaciją, kuri perduodama mums naudojant slapukus analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis.

Siekiant užtikrinti svetainės techninį teikimą, turime tvarkyti tam tikrą, automatiškai perduotą Jūsų informaciją, kad Jūsų naršyklė galėtų rodyti mūsų svetainę, o Jūs galėtumėte ja naudotis. Ši informacija bus automatiškai renkama kiekvieną kartą lankantis mūsų svetainėje ir saugoma mūsų serverio žurnalo failuose. Ši informacija susijusi su kompiuterio, kuriuo naudojantis lankomasi svetainėje, sistema. Renkama ši informacija: pagrindinis kompiuteris, naudotojo IP adresas, prireikus taip pat naudotojo vardas, prieigos prie duomenų data ir laikas.

Mūsų tinklapyje naudojama „Piwik“ (dabar vadinama „Matomo“, žr. matomo.org) – tai duomenų apsaugos reikalavimus atitinkanti atvirojo kodo žiniatinklio analizės paslauga. Taigi, mes turime galimybę optimizuoti svetaines ir padaryti jas patogesnes lankytojams. „Piwik“ naudoja vadinamuosius „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti svetainės naudojimą. Surinkti duomenys (įskaitant laiką, aplankytą puslapį, naudojamą naršyklę, operacinę sistemą) saugomi duomenų bazėje. Visi IP adresai, prieš juos išsaugant, sutrumpinami (pašalinama paskutinė seka). Mes tik žinome, iš kurio tinklo Jūsų užklausa buvo pateikta, bet ne iš kurio kompiuterio. Informacija apie šios svetainės naudojimą (įskaitant anoniminį IP adresą), gauta naudojant slapukus, yra bendrovės „Metz Consumer Electronics GmbH“ suverenūs duomenys. Bendrovė „Metz Consumer Electronics GmbH“ naudoja šią informaciją, kad galėtų įvertinti naudojimąsi svetaine ir rengti ataskaitas apie svetainės veiklą. Saugomi duomenys nesusiejami su kitais duomenų šaltiniais ir neperduodami trečiosioms šalims.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Piwik“ / „Matomo“ rasite šiuo adresu: matomo.org/privacy

Siekdami techniškai užtikrinti savo svetainės teikimą, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• sutarčiai vykdyti arba siekiant imtis ikisutartinių priemonių pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, jeigu lankotės mūsų svetainėje norėdami gauti informacijos apie mūsų produktus ar paslaugas; ir

• mūsų teisėtiems interesams apsaugoti pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kad galėtume techniškai leisti Jums naudotis svetaine. Mūsų teisėtas interesas yra suteikti jums patrauklią, techniškai veikiančią ir lengvai naudojamą svetainę, taip pat imtis priemonių, kad apsaugotume svetainę nuo kibernetinės rizikos ir mūsų svetainė nekeltų kibernetinės rizikos tretiesiems.

 

III. Aktyvus svetainės naudojimas ir sutarties sudarymas

Mūsų svetaine galite naudotis ne tik ieškodami informacijos, bet ir aktyviai naudotis ja, pavyzdžiui, norėdami užsisakyti katalogus, surasti artimiausią pardavėją, užsiregistruoti mūsų naujienlaiškiui arba susisiekti su mumis. Jeigu svetaine naudojatės ne tik ieškodami informacijos, tai tvarkome ne tik pirmiau nurodytus Jūsų asmens duomenis, tačiau po to tvarkome ir kitus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia Jūsų užsakymui vykdyti arba tvarkyti bei atsakyti į Jūsų užklausą.

a. Naudotojo užklausos

Kad galėtume apdoroti ir atsakyti į Jūsų užklausas, pateiktas mums naudotojo užklausos formose arba elektroniniu paštu, tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pranešėte mums pateikdami užklausą. Bet kuriuo atveju – tai Jūsų pavardė ir elektroninio pašto adresas, kuriuo galėtume Jums atsakyti, bei kita informacija, kurią atsiunčiate mums savo pranešime. 

Atsakydami į naudotojų užklausas, tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą; mūsų teisėtas interesas yra tinkamai atsakyti į užklausas. 

b. utarties sudarymas

Jeigu mūsų svetainėje užsisakote kurią nors mūsų paslaugą (pvz., katalogo siuntimą), tuomet mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume užsakymą priimti, vykdyti ir pateikti Jums produktus ar paslaugas, kuriuos užsisakėte. Tokiu atveju tvarkome atitinkamose užklausos formose matomus duomenis (privalomi duomenys pažymėti *, kitą informaciją galima pateikti savanoriškai):

• Kreipinys
• Pavardė
• Gatvė / Namo numeris
• Pašto kodas
• Vietovė
• Elektroninio pašto adresas
• Telefono numeris
• Kiti duomenys, kuriuos pranešate mums savo žinutėje

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis sutarčiai pagrįsti, vykdyti ir nutraukti pagal šiuos teisinius pagrindus:

• kad galėtume vykdyti sutartį arba imtis ikisutartinių priemonių pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

c. Naujienlaiškiai

Duomenų tvarkymas ir registracija elektroniniu paštu siunčiamiems naujienlaiškiams gauti

Jeigu norite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, tuomet, kad naujienlaiškiai Jums būtų reguliariai siunčiami elektroniniu paštu, tvarkome tam būtinus arba Jūsų atskirai praneštus duomenis.   

Naujienlaiškiams siųsti tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• remdamiesi Jūsų sutikimu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

 

IV. Naudotojų užklausos ir sutarčių sudarymas ne interneto svetainėje

Jeigu pateikiate užklausą arba sudarote sutartį ne per mūsų internetinę svetainę, o kitomis ryšio priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, telefonu, asmeniškai), tuomet tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums sudarant sutartį arba užklausoje ir kurie yra būtini sutarčiai sudaryti, mūsų produktams ar paslaugoms teikti arba atsakyti į Jūsų užklausą. 

a. Naudotojų užklausos

Kad galėtume apdoroti ir atsakyti į Jūsų užklausas, pvz., telefonu, paštu ar atsiųstas mūsų elektroninio pašto adresu, mes tvarkome kartu su užklausa praneštus asmens duomenis. Bet kuriuo atveju – tai Jūsų pavardė ir adreso informacija, pvz., elektroninio pašto adresas, pašto adresas arba telefakso numeris, kuriais galėtume pateikti Jums atsakymą, bei kita informacija, kurią atsiunčiate mums savo pranešime. 

Atsakydami į naudotojų užklausas, tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą; mūsų teisėtas interesas yra tinkamai atsakyti į užklausas.

b. Sutarties sudarymas

Jeigu telefonu, elektroniniu paštu arba asmeniškai užsisakote kurį nors mokamą ar nemokamą produktą ar paslaugą, užsakymui priimti, vykdyti ir užsakytiems produktams ar paslaugoms pateikti tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Sutarčiai pagrįsti, vykdyti ir nutraukti tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• kad galėtume vykdyti sutartį arba imtis ikisutartinių priemonių pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

c. Mokumo tikrinimas

Jeigu prekes ar paslaugas teikiame iš anksto, siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus, pasiliekame sau teisę, jei reikia, gauti informaciją apie mokumą, pagrįstą matematinėmis ir statistinėmis procedūromis, iš bendrovės: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstrasse 11, 90489 Nuremberg, Germany  

Šiuo tikslu mes persiunčiame asmens duomenis, reikalingus mokumui patikrinimui, ir naudojamės gauta informacija apie statistinę mokėjimų įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę. Informacijoje apie mokumą gali būti pateikti tikimybės rodikliai (rodiklių balai), kurie apskaičiuojami remiantis moksliškai pripažintomis matematinėmis ir statistinėmis procedūromis. Išvada dėl pirkėjo būsimų mokėjimų įsipareigojimų nevykdymo daroma įvertinant įvairias charakteristikas, pvz., pajamas, adresų duomenis, profesiją, šeiminę padėtį ir ankstesnę mokėjimų istoriją. Rezultatas išreiškiamas mokėjimo vertės (taip vadinamų balų) forma. Tokiu būdu gauta informacija yra mūsų sprendimo dėl sutartinių santykių nustatymo, vykdymo ar užbaigimo pagrindas. Tačiau vieno iš siūlomų mokėjimo būdų pasirinkimas nepriklauso nuo tokios informacijos.  

Sutarčiai pagrįsti, vykdyti ir nutraukti tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas yra finansinio saugumo užtikrinimas tiekiant prekes ar paslaugas iš anksto ir apsauga nuo mokėjimų įsipareigojimų nevykdymo bei sukčiavimo prevencija.

 

V. Duomenų tvarkymas sutarties vykdymo laikotarpiu

Sutarties vykdymo laikotarpiu Jūsų asmens duomenis tvarkome tokiu būdu: 

a. Paslaugų teikimas

Jūsų asmens duomenis apie paslaugų teikimą tvarkome, kiek tai yra reikalinga sutarčiai vykdyti, kad galėtume su Jumis susisiekti, pristatyti prekes, išsiaiškinti užklausas ir suteikti paslaugas.  

Sutarčiai pagrįsti, vykdyti ir nutraukti tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• sutarčiai vykdyti arba imtis ikisutartinių priemonių pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.  

b. Mokėjimas

Mokėjimams vykdyti naudojamės mokėjimo paslaugų teikėjų ir bankų paslaugomis. 

Sutarčiai pagrįsti, vykdyti ir nutraukti tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• sutarčiai vykdyti arba imtis ikisutartinių priemonių pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

c. Įstatymų nuostatų laikymasis

Jūsų asmens duomenis tvarkome taip pat siekdami vykdyti kitas teisines prievoles, susijusias su sutarties vykdymu. Prie jų pirmiausia priskiriami saugojimo terminai, susiję su komercijos, verslo ar mokesčių teisės klausimais.  

Sutarčiai pagrįsti, vykdyti ir nutraukti tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:

• teisiniam įsipareigojimui vykdyti, kurį privalome vykdyti pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą ir visų pirma pagal komercijos, verslo ar mokesčių teisės nuostatas..

d. Teisės aktų vykdymas

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir dėl to, kad galėtume pasinaudoti savo teisėmis ir įgyvendinti savo teisėtus reikalavimus. Galiausiai tvarkome Jūsų asmens duomenis, jeigu tai yra būtina, siekiant užkirsti kelią nusikalstamai veikai ar patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis teisės aktų vykdymo tikslu:

• siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, jeigu norime pareikšti teisėtus reikalavimus arba gintis teisiniuose ginčuose, arba užkirsti kelią nusikalstamai veikai arba ją išaiškinti.

 

VI. Saugojimo trukmė

1. Svetainės naudojimas ieškant informacijos 

Kai naudojatės mūsų svetaine ieškodami informacijos, saugome Jūsų asmens duomenis savo serveriuose tiek laiko, kiek trunka Jūsų apsilankymas mūsų svetainėje. Jūsų asmens duomenys iškart ištrinami Jums išėjus iš svetainės. Tačiau serverio žurnalo failus saugome 1 mėnesį. 

Mūsų įdiegti slapukai paprastai taip pat ištrinami Jums išėjus iš svetainės. Tačiau tai netaikoma prisijungimui prie slapukų. Jie saugomi 24 valandas. Tai netaikoma ir slapukams, kuriuos nustato „Google Analytics“ lankomumo analizės įrankis. Jie bus saugomi Jūsų prietaise iki 2 metų. „Hotjar“ nustatyti slapukai saugomi iki 365 dienų. Įdiegtus slapukus bet kada galite ištrinti patys.

2. Aktyvus svetainės naudojimas bei naudotojų užklausos ir sutarčių sudarymas

Aktyviau naudojantis mūsų svetaine, taip pat naudotojų užklausų ir sutarčių sudarymo ne interneto svetainėje atveju, saugome Jūsų asmens duomenis pirmiausia tiek, kol bus atsakyta į jūsų užklausą. Jei užmezgami verslo santykiai ir (arba) sudaroma sutartis, saugome Jūsų asmens duomenis mūsų verslo santykių arba sutarties galiojimo metu. Į šį laikotarpį įeina taip pat santykių užmezgimas prieš sutarties pasirašymą (ikisutartiniai santykiai) ir sutarties vykdymas. 

Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol sueis su mūsų santykiais susijusių visų teisėtų reikalavimų senaties terminas, kad prireikus galėtume juos panaudoti kaip įrodymą. Senaties terminas yra paprastai nuo 12 iki 36 mėnesių, tačiau gali trukti ir iki 30 metų. 

Senaties terminui pasibaigus, Jūsų asmens duomenis ištrinsime, nebent įstatymas numato saugojimo terminą, pavyzdžiui, Prekybos kodeksas (238 str., 257 str. 4 d.) arba Mokesčių kodeksas (147 str. 3, 4 d.). Šis saugojimo terminas gali trukti nuo dvejų iki dešimties metų. 

 

VII. Gavėjų kategorijos

Iš pradžių tik mūsų darbuotojai, kurie atsakingi už duomenų tvarkymą, žinos Jūsų asmens duomenis. Be to, mes pranešime Jūsų asmens duomenis, kiek tai leidžia ar reikalauja įstatymai, kitiems gavėjams, kurie teikia paslaugas, susijusias su mūsų svetaine ar sutarties sudarymu. Jūsų užsakymui vykdyti apsiribosime perduodami Jūsų asmens duomenis tik pačiais būtiniausiais duomenimis. Dalį Jūsų asmens duomenų gauna mūsų paslaugų teikėjai kaip duomenų tvarkytojai, kurie tvarkant Jūsų asmens duomenis privalo griežtai laikytis mūsų nurodymų. 

Toliau pateikiame Jums asmens duomenų gavėjų kategorijas: 

• Mokėjimo paslaugų teikėjai ir bankai, tvarkantys apmokėjimą,

• IT paslaugų teikėjai, administruojantys ir talpinantys informaciją mūsų svetainėje arba prižiūrintys mūsų svetainę, arba naudojantys mūsų programėles,

• Patarėjai teisės klausimais, pareiškiantys mūsų pretenzijas.

 

VIII. Perdavimas trečiosioms šalims

Naudodamiesi „Google“ įrankiais perduosime Jūsų sutrumpintą IP adresą į Jungtines Valstijas. Duomenų perdavimas grindžiamas 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB. 

Iš esmės mes neperduodame Jūsų asmens duomenų ne ES ar ne EEE šalims ar tarptautinėms organizacijoms.   

 

IX. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jums, kaip duomenų subjektui, įstatymo nustatytomis sąlygomis yra suteiktos šios teisės, kurias galite mums pareikšti: 

Teisę gauti informaciją: pagal BDAR 15 straipsnį turite teisę bet kuriuo metu iš mūsų gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. O jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, pagal BDAR 15 straipsnį turite teisę taip pat gauti informaciją apie šiuos asmens duomenis bei tam tikrą papildomą informaciją (pvz., tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjų kategorijas, numatytą saugojimo trukmę, savo teises, duomenų kilmę, automatizuotą sprendimo priėmimą ir perdavimo trečiosioms šalims atveju tinkamas apsaugos priemones) ir Jūsų duomenų kopiją. 

Teisę ištaisyti Jūsų asmens duomenis: pagal BDAR 16 straipsnį turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume Jūsų saugomus asmens duomenis, jeigu jie netikslūs arba klaidingi.  

Teisę reikalauti ištrinti duomenis: pagal BDAR 17 straipsnį turite teisę reikalauti, kad mes nedelsiant ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis. Tačiau teisė ištrinti duomenis nesuteikiama, jeigu asmens duomenis būtina tvarkyti 

• dėl teisės į saviraiškos laisvę ir informaciją, 

• laikantis mums nustatyto teisinio įsipareigojimo (pvz., įstatymo nustatyta prievolė saugoti asmens duomenis),

• siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

Teisę į duomenų tvarkymo apribojimą: pagal BDAR 18 straipsnį turite teisę reikalauti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Teisę į duomenų perkeliamumą: pagal BDAR 20 straipsnį turite teisę reikalauti, kad perduotume Jums su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, struktūriniu, įprastai naudojamu ir automatinio nuskaitymo formatu. 

Teisę atšaukti sutikimą: turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ateityje. 

Teisę pareikšti prieštaravimą: pagal BDAR 21 straipsnį turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kad turėtume nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Teisė pareikšti prieštaravimą taikoma tik BDAR 21 straipsnio numatytose ribose. Be to, duomenų tvarkymo nutraukimas gali prieštarauti mūsų interesams, todėl, nepaisant Jūsų prieštaravimo, turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. 

Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: BDAR 77 straipsnio nustatytomis sąlygomis turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma, Jūsų gyvenamosios vietos, darbo vietos ar įtariamo pažeidimo vietos valstybėje narėje, jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR. Teisė pateikti skundą neapriboja galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių. 

Už mus atsakinga priežiūros institucija:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
(Bavarijos valstybinė duomenų apsaugos priežiūros tarnyba)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telefonas: 0981 531300
Telefaksas: 0981 53981300
El. paštas: poststelle@lda.bayern.de 

Rekomenduojame visada pateikti skundą pirmiausia asmeniui, atsakingam mūsų bendrovėje už duomenų apsaugą. 

Jūsų prašymai, susiję su Jūsų teisių įgyvendinimu, jei įmanoma, turėtų būti pateikti raštu pirmiau nurodytu adresu arba tiesiogiai asmeniui, atsakingam mūsų bendrovėje už duomenų apsaugą. 

 

X. Jūsų įsipareigojimų apimtis teikti duomenis

Iš esmės Jūs neprivalote pranešti mums savo asmens duomenų. Tačiau, jei to nepadarysite, neturėsite galimybės naudotis mūsų svetaine, mes negalėsime atsakyti į Jūsų užklausas arba sudaryti su Jumis sutarčių. Asmens duomenys, kurie mums būtinai reikalingi pirmiau nurodytais duomenų tvarkymo tikslais, yra pažymėti *.  Kita informacija yra neprivaloma ir nebūtina.

 

XI. Automatizuotas sprendimų priėmimas / profiliavimas 

Mes nenaudojame automatizuoto sprendimų priėmimo ar profiliavimo (automatizuotos Jūsų asmeninių aplinkybių analizės).

 

XII. Nuorodos į kitas svetaines 

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos taikomas tik mūsų svetainei. Mes neatsakome už išorinių interneto svetainių turinį. Visų pirma kitų interneto svetainių, nuorodos į kurias pateikiamos mūsų svetainėje, turinio, kuriam negalime daryti jokios įtakos. 

Jeigu atsidarote kitą svetainę pagal pateiktą nuorodą, rekomenduojame Jums susipažinti su šios svetainės duomenų apsaugos taisyklėmis.

 

Informacija apie Jūsų teisę pareikšti prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnį

Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, vykdomo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (duomenų tvarkymas interesų palyginimo pagrindu) arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktą ( duomenų tvarkymas atsižvelgiant į visuomeninį interesą), jeigu yra priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia padėtimi.
 

Jeigu pareikšite prieštaravimą, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai mes įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus ar pagrindines teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Laisvos formos prieštaravimą galima pateikti bendrovei šiuo adresu: 
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de