Datu aizsardzība

www.metzblue.com

Mums ir būtiski aizsargāt jūsu personas datus. Esam apkopojuši informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR, turpmāk tekstā - Regula) 12., 13., 14. un 21. pantu par mūsu rīcību ar jūsu personas datiem, ja lietojat mūsu mājas lapu www.metz-ce.de un pamatojot, izpildot un izbeidzot kādas saistības, ja tādas dibināsim. 
Personas dati ir atsevišķa informācija par kādas noteiktas vai nenoteiktas fiziskas personas personīgiem vai lietiskiem apstākļiem, tostarp, šādi dati: uzvārds, adrese, tālruņa numurs un dzimšanas datums. 

 

I. Atbildīgais

Atbildīgais Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē ir
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-pasts: info@metz-ce.de
 

Par datu aizsardzību atbildīgās personas mūsu firmā kontakti:
Jürgen Schmidt
E-pasts: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Mūsu mājas lapas izmantošana informācijas iegūšanai

Jūs varat apmeklēt mūsu mājas lapu, nesniedzot informāciju par savu personu. Ja tikai meklējat informāciju mūsu mājas lapā, proti, nereģistrējaties, ne kādā citā veidā nenorādāt informāciju par savu personu, tad mēs neapstrādājam jūsu personas datus, izņemot tos datus, ko mums nodod jūsu datora pārlūkprogramma, lai darītu iespējamu mūsu mājas lapas apmeklējumu, kā arī informāciju, ko saņemam, izmantojot sīkdatnes, lai veiktu statistisku analīzi par mūsu mājas lapas apmeklējumiem. 

Mūsu mājas lapas tehniskā nodrošinājuma nolūkā mums ir nepieciešams apstrādāt konkrētu, automātiski iegūtu informāciju par jums, lai jūsu ierīces pārlūkprogramma attēlotu mūsu mājas lapu un jūs varētu to lietot. Šāda informācija automātiski tiek konstatēta ik reizi, kad jūs atverat mūsu mājas lapu, un tā tiek ievadīta mūsu servera datnēs. Šī informācija attiecas uz tā datora sistēmu, kas tiek izmantots mūsu mājas lapas atvēršanai. Tātad tiek konstatēta šāda informācija: datora(host)adrese, lietotāja IP adrese, iespējams, arī lietotājvārds, datums un plkst. laiks, kad atverat mūsu mājas lapu.

Mūsu mājas lapa izmanto Piwik (ar tagadējo nosaukumu: Matomo, skat. matomo.org) pakalpojumus, kas ir Open-Source jeb atklātā koda tīkla analīzes veicējs, kurš ievēro datu aizsardzības normas. Tādējādi mums ir iespēja, optimizēt mājas lapas atbilstoši jūsu vēlmēm un veidot tās tā, lai tās būtu lietotājiem draudzīgas. Piwik izmanto, t. s., sīkdatnes, teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un dod iespēju veikt mājas lapas izmantošanas analīzi. Apkopotie dati (tostarp, plkst. laiks, skatītās mājas lapas, izmantotās pārlūkprogrammas, operētājsistēmas) tiek saglabāti vienā datu bāzē. Pirms saglabāšanas visas IP adreses tiek saīsinātas (pēdējā vektoru sekvence tiek dzēsta). Mēs tikai zinām, no kura tīkla esat sūtījuši savu pieprasījumu, bet ne no kura datora. Sīkdatņu ģenerētā informācija par šīs mājas lapas lietošanu, ieskaitot anonimizētu IP adresi, paliek firmas Metz Consumer Electronics GmbH datu valdījumā. Firma Metz Consumer Electronics GmbH izmanto šo informāciju, lai izvērtētu mājas lapas lietošanu un apkopotu atskaites par aktivitātēm mājas lapā. Saglabātie dati netiek savienoti ar citiem datu avotiem, un tie netiek nodoti trešajām personām.

Papildu informācija par datu aizsardzību atrodama Piwik/Matomo adresē:

matomo.org/privacy

Mūsu mājas lapas tehniskā nodrošinājuma nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus, par pamatu ņemot šādus tiesību aktus:

• lai izpildītu kādu Līgumu vai lai veiktu kādus pasākumus pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja jūs apmeklējat mūsu mājas lapu ar nolūku iegūt informāciju par mūsu precēm vai pakalpojumiem un

• lai aizsargātu savas likumīgās intereses saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, tehniski nodrošinot mājas lapu jūsu lietošanai. Mūsu likumīgās intereses ir nodot jūsu rīcībā mājas lapu, kas jūs uzrunā, kas ir tehniskā darba kārtībā un kas ir draudzīga lietotājam. Mums arī rūp veikt pasākumus mūsu mājas lapas aizsardzībai pret kibernoziedzību un novērst apstākļus, ja mūsu mājas lapā rodas ar kibernoziedzību saistīti riski trešajām personām.

 

III. Mājas lapas aktīva izmantošana un Līguma slēgšana 

Jūs varat izmantot mūsu mājas lapu tikai informācijas iegūšanai, tomēr varat to lietot arī aktīvi, piem., lai pasūtītu katalogus, lai savas atrašanās vietas tuvumā atrastu mūsu preču tirgotāju, lai piereģistrētos mūsu Jaunumiem vai lai sazinātos ar mums. Papildus augšminētajai jūsu personas datu apstrādei, ja lietojat mūsu mājas lapu vienīgi informācijas ieguvei, mēs apstrādājam vēl citus jūsu personas datus, kuri mums ir nepieciešami, lai izpildītu jūsu pasūtījumu, apstrādātu jūsu iesūtīto informāciju un atbildētu uz jūsu jautājumiem. 

a. Saziņa

Lai varam apstrādāt jūsu jautājumus, piem., vēlmi pēc Saziņas veidlapas vai pēc mūsu e-pasta adreses, un atbildēt uz tiem, mēs apstrādājam personu datus, ko jūs mums šajā sakarā nosūtat. Katrā ziņā tas ir jūsu uzvārds un e-pasta adrese, lai varam jums atbildēt, kā arī pārējā informācija, ko esat mums atsūtījuši. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz lietotāju jautājumiem, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai aizsargātu savas likumīgās intereses saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās intereses ir profesionāla reaģēšana uz klientu vēlmi sazināties ar mums.

b. Līguma slēgšana

Ja jūs mūsu mājas lapā pasūtat kādu no mūsu pakalpojumiem, piem., vēlaties saņemt mūsu katalogu, tad mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu pieņemt pasūtījumu, apstrādāt to un piegādāt jums pasūtītās preces un sniegt vēlamos pakalpojumus. Mēs apstrādājam attiecīgajās Saziņas veidlapās redzamos datus, obligāti norādāmā informācija ir apzīmēta ar *, visu pārējo informāciju var norādīt brīvprātīgi:

• uzruna
• uzvārds
• iela/Nr.
• pasta indekss 
• pilsēta/pagasts
• e-pasta-adrese
• tālruņa numurs 
• citi dati, ko jūs mums nosūtat ar savu ziņu   

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pamatotu, izpildītu un izbeigtu kādas saistības, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai izpildītu kādu Līgumu vai lai veiktu kādus pasākumus pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

c. Jaunumi

Datu apstrāde klientam reģistrējoties Jaunumu saņemšanai pa e-pastu

Ja reģistrējaties mūsu Jaunumu saņemšanai, tad mēs apstrādājam tam nepieciešamos vai atsevišķi no jums saņemtos datus, lai pa e-pastu jums regulāri nosūtītu savus Jaunumus. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nosūtītu savus Jaunumus, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• pamatojoties uz to, ka dodat mums savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

 

IV. Vēlme sazināties un noslēgt Līgumu ārpus mājas lapas

Ja vēlaties ar mums sazināties vai noslēgt kādu Līgumu un nevēlaties to darīt mūsu mājas lapā bet, izmantojot kādu citu saziņas veidu, piem., e-pastu, tālruni vai personīgi, tad mēs apstrādājam jūsu personas datus, ko jūs mums atsūtat saistībā ar Līguma noslēgšanu vai kas ir nepieciešami saziņai un Līguma noslēgšanai, kā arī, lai varam piegādāt jums savas preces vai sniegtu savus pakalpojumus, vai, lai reaģētu uz kādu citu jūsu vēlmi.

a. Saziņa

Lai varētu apstrādāt jūsu tālruņa zvanus, pasta vai e-pasta vēstules un atbildēt jums, mēs apstrādājam jūsu, šajā sakarā mums sniegtos, personas datus, tostarp, katrā ziņā, tas ir jūsu uzvārds un informācija par jūsu adresi, piem., e-pasta adrese, pasta adrese vai faksa numurs, lai varam nosūtīt jums atbildi, kā arī pārējā informācija, ko nosūtat mums ar savu ziņu. 

Mēs apstrādājam personas datus, lai atbildētu uz lietotāju jautājumiem, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai aizsargātu savas likumīgās interese saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās intereses ir profesionāli reaģēt uz personu vēlmi ar mums sazināties.

b. Līguma slēgšana

Ja jūs pat tālruni, e-pastu vai personīgi pasūtat kādu no mūsu maksas vai bezmaksas precēm vai pakalpojumiem, tad mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai piereģistrētu jūsu pasūtījumu, apstrādātu to un nodotu jūsu rīcībā jūsu pasūtītās preces vai pakalpojumus. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pamatotu, izpildītu un izbeigtu kādas saistības, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai izpildītu kādu Līgumu vai lai veiktu kādus pasākumus pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

c. Maksātspējas pārbaude

Ja nosūtām preces vai sniedzam pakalpojumus, pirms esam saņēmuši apmaksu, mūsu likumīgo interešu aizstāvības nolūkā paturam tiesības izprasīt ar matemātisku statistikas metodi iegūtu informāciju par klienta maksātspēju šādā uzņēmumā: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstrasse 11, 90489 Nuremberg, Germany  

Šādā nolūkā mēs minētajam uzņēmumam nosūtām klienta personas datus, kas ir nepieciešami maksātspējas pārbaudes veikšanai un izmantojam iegūto informāciju par nemaksāšanas gadījuma statistisko iespēju. Maksātspējas dati var saturēt iespējamības rādītājus jeb, t. s., uzskaites vērtību, kas tiek aprēķināta ar zinātniski atzītu matemātisku statistikas metodi. Ņemot vērā virkni pazīmju, kā piemēram, klienta ieņēmumus, adresi, profesiju, ģimenes stāvokli un līdzšinējo rīcību norēķinos, var izdarīt secinājumus par klienta nemaksāšanas gadījumu risku. Rezultāts tiek izteikts maksāšanas vērtībā jeb, t. s., uzskaites vērtībā. Šādā veidā saņemtā informācija ir par pamatu mūsu lēmumam pamatot, izpildīt vai izbeigt Līgumsaistības. Viena no piedāvātajiem maksāšanas veidiem izvēle nav atkarīga no minētās informācijas. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pamatotu, izpildītu un izbeigtu Līgumu, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai saglabātu savas likumīgās intereses saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās intereses ir mūsu piegādāto preču un sniegto pakalpojumu finansiālais nodrošinājums, aizsardzība nemaksāšanas gadījumā un izvairīšanās no krāpšanas. 

 

V. Datu apstrāde Līguma darbības laikā 

Līguma darbības laikā jūsu personas datus mēs apstrādājam šādi: 

a. Pakalpojuma sniegšana

Ciktāl tas Līguma izpildei ir nepieciešams, mēs apstrādājam jūsu personas datus, sniedzot jums savu pakalpojumu, lai, piem., sazinātos ar jums, piegādātu jums preces, sazinātos neskaidrību gadījumā un sniegtu pakalpojumus. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pamatotu, izpildītu un izbeigtu Līgumu, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai izpildītu kādu Līgumu vai lai veiktu kādus pasākumus pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

b. Samaksa

Maksājumu veikšanai mēs izmantojam attiecīgus pakalpojuma sniedzējus un bankas. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pamatotu, izpildītu un izbeigtu Līgumu, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• lai izpildītu kādu Līgumu vai lai veiktu kādus pasākumus pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

c. Likuma pantu ievērošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī ar nolūku izpildīt citus likumā noteiktus pienākumus, kas mums ir saistoši Līguma izpildes sakarā. Ar šo, galvenokārt, saprotam dokumentu glabāšanu laika posmā, kā to prasa komerctiesības, kā arī ar saimniecisko darbību un grāmatvedību saistīta kārtība. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai pamatotu, izpildītu un izbeigtu Līgumu, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

• izpildīt likumā noteiktus pienākumus, kas mums ir saistoši saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā to prasa komerctiesības, kā arī ar saimniecisko darbību un grāmatvedību saistīta kārtība.

d. Tiesību ievērošanas nodrošināšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodrošinātu savu tiesību ievērošanu un savu juridisko prasību izpildi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī, lai varētu aizstāvēties pret juridiskām prasībām. Visbeidzot, mēs apstrādājam jūsu personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams kriminālpārkāpumu novēršanas vai izmeklēšanas nolūkos. 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodrošinātu savu tiesību ievērošanu:

• lai aizsargātu savas likumīgās intereses saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu attiecībā uz mūsu juridisko prasību izpildi vai ja juridiskā strīdā aizstāvam savas intereses, vai ja mūsu nolūks ir novērst kriminālpārkāpumu vai noskaidrot tā apstākļus.

 

VI. Datu glabāšanas periods

1. Ja lietojat mājas lapu informācijas iegūšanas nolūkā  

Ja lietojat mūsu mājas lapu vienīgi informācijas iegūšanas nolūkā, tad mēs saglabājam jūsu personas datus mūsu serveros tikai uz to laiku, kad esat atvēruši mūsu mājas lapu. Pēc tam, kad aizverat mūsu mājas lapu, jūsu personas dati uzreiz tiek izdzēsti, savukārt, servera logfailus mēs glabājam 1 mēnesi. 

Arī mūsu instalētās sīkdatnes parasti tiek dzēstas, klientam aizverot mūsu mājas lapu. Tas gan neattiecas uz ielogošanās sīkdatnēm. Tās tiek saglabātas 24 stundas. Tas, savukārt, neattiecas uz sīkdatnēm, kuras izmanto tīkla analīzes funkcija Google Analytics. Tās jūsu datorā tiek glabātas līdz pat 2 gadiem. Sīkdatnes, kuras instalē firma Hotjar, tiek saglabātas līdz pat 365 dienām. Jums katrā laikā ir iespēja pašiem izdzēst instalētas sīkdatnes.

2. Mājas lapas aktīva izmantošana, kā arī vēlme sazināties un noslēgt Līgumus

Ja aktīvi lietojat mūsu mājas lapu, ka arī, ja vēlaties ar mums sazināties un noslēgt Līgumus ārpus mājas lapas, tad mēs saglabājam jūsu personas datus uz laika sprīdi, kamēr reaģējam uz jūsu izteikto vēlmi. Ja dibinām darījumu attiecības vai slēdzam Līgumu, tad mēs saglabājam jūsu personas datus uz darījumu attiecību vai Līguma darbības periodu, ieskaitot laika sprīdi, kad tiek veikta Līguma sagatavošana (darījumu attiecības pirms Līguma noslēgšanas) un kad Līgums tiek izpildīts līdz galam. 

Papildus augšminētajam, mēs saglabājam jūsu personas datus līdz brīdim, kad iestājas noilgums attiecībā uz visām juridiskām prasībām, kas izriet no mūsu darījumu attiecībām ar jums, jo nepieciešamības gadījumā jūsu personas dati var noderēt mums par pierādīšanas līdzekļiem. Noilguma termiņš parasti ir starp 12 un 36 mēnešiem, tomēr var ilgt pat līdz 30 gadiem. 

Iestājoties noilgumam, mēs dzēšam jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti, piem., Komerclikums, nosaka pienākumu tos glabāt (VFR Komerclikuma (HGB) 238. pants un 257. panta 4. daļa) vai Nolikuma par nodokļiem un nodevām (AO) 147. panta 3. un 4. daļa). Šie datu glabāšanas pienākumi var būt uz diviem līdz desmit gadiem.

 

VII. Datu saņēmēju kategorijas

Vispirms informāciju par jūsu personas datiem saņem tikai mūsu darbinieki, kas pārzina datu aizsardzības noteikumus. Vēl jūsu personas datus, ciktāl to atļauj vai nosaka likums, mēs nododam citiem datu saņēmējiem, kas mums sniedz pakalpojumus saistībā ar mūsu mājas lapu vai ar Līguma noslēgšanu. Mēs ierobežojam jūsu personas datu nodošanu tālāk, respektīvi, darām to tikai galējas nepieciešamības gadījumā, galvenokārt, lai izpildītu jūsu pasūtījumu. Personas, kas sniedz mums pakalpojumus, saņem jūsu personas datus kā pasūtījuma apstrādātāji, un viņiem ir stingri jāievēro mūsu norādījumi darbam ar jūsu personas datiem. 

Jūsu personu datus mēs nododam šādām datu saņēmēju kategorijām: 

• maksājumu pakalpojumu sniedzēji un bankas, kad tiek veikts kāds maksājums,

• IT pakalpojumu sniedzēji, kas administrē un hostē mūsu mājas lapu vai mūsu aplikāciju darbību,

• juristi, kas atbalsta mūs, ja iesniedzam kādas prasības.

 

VIII. Datu sūtīšana uz trešajām valstīm

Izmantojot Google funkcijas, mēs nosūtām saīsinātu jūsu IP adresi uz ASV. Dati tiek sūtīti pamatojoties uz ES Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1250 (2016. gada 12. jūlijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs. 

Citos gadījumos mēs jūsu personas datus nedodam uz valstīm ārpus ES vai EEZ vai starptautiskām organizācijām.  

 

IX. Jūsu kā iesaistītās personas tiesības  

Likumā noteiktā kārtībā jums kā iesaistītajai personai ir šādas tiesības, kuru izpildi varat no mums prasīt: 

Tiesības saņemt informāciju: jums katrā laikā ir tiesības Regulas 15. pantā paredzētajā izpratnē prasīt, lai mēs darām zināmu, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus. Ja tas tā ir, tad saskaņā ar Regulas 15. pantu jums ir tiesības saņemt informāciju par šiem personas datiem, kā arī konkrētu papildu informāciju, piem., par datu apstrādes mērķi, par personas datu kategorijām, par saņēmēju kategorijām, par plānoto datu glabāšanas ilgumu, par savām tiesībām, par datu izcelsmi, par automātisku lēmuma pieņemšanu un par attiecīgām garantijām, ja dati tiek nodoti uz trešajām valstīm, kā arī varat saņemt savu datu kopiju. 

Tiesības prasīt labot datus: saskaņā ar Regulas 16. pantu jums ir tiesības prasīt, lai mēs izlabojam saglabātos jūsu personas datus, ja tie nav atbilstoši vai ir kļūdaini.  

Tiesības prasīt dzēst datus: saskaņā ar Regulas 17. pantā noteiktajiem priekšnosacījumiem jums ir tiesības prasīt, lai mēs nekavējoties dzēšam attiecīgus jūsu personas datus. Jums nav tiesību prasīt no mums, lai mēs dzēšam datus tādā gadījumā, ja personas datu apstrāde nepieciešama  

• lai realizētu viedokļa brīvas izteikšanas un informācijas apmaiņas tiesības, 

• lai izpildītu kādu juridisku pienākumu, kas mums ir sasitošs, piem., likumā noteikts datu glabāšanas pienākums,

• lai iesniegtu juridiskas prasības, realizētu tiesvedībā savas tiesības un aizstāvētu savas intereses. 

Tiesības prasīt ierobežot datu apstrādi: saskaņā ar Regulas 18. pantā noteiktajiem priekšnosacījumiem jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi. 

Tiesības prasīt pārnest datus: saskaņā ar Regulas 20. pantā noteiktajiem priekšnosacījumiem jums ir tiesības prasīt, lai mēs attiecīgos jūs personas datus, ko esat nodevuši mūsu rīcībā, nododam jums  strukturētā, šobrīd lietotā un datorizēti nolasāmā formātā. 

Atteikuma tiesības: jums ir tiesības katrā laikā atsaukt savu mums doto atļauju turpmāk apstrādāt jūsu  personas datus. 

Lebilšanas tiesības: saskaņā ar Regulas 21. pantā noteiktajiem priekšnosacījumiem jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, līdz ar ko mums ir jāizbeidz apstrādāt jūsu personas datus. Tiesības iebilst darbojas vienīgi Regulas 21. pantā noteiktajās robežās. Turklāt mūsu intereses var būt pretrunā ar datu apstrādes izbeigšanu, līdz ar to, neskatoties uz jūsu iebildumu, mums ir tiesības turpināt apstrādāt jūsu personas datus. 

Tiesības iesniegt sūdzību kādai uzraudzības iestādei: saskaņā ar Regulas 77. pantā noteiktajiem priekšnosacījumiem jums ir tiesības iesniegt sūdzību kādā uzraudzības iestādē, it īpaši jūsu atrašanās vietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas dalībvalstī, ja uzskatāt, ka jūsu attiecīgo personas datu apstrāde ir pretrunā ar Regulā noteikto. Tiesības sniegt sūdzību pastāv neatkarīgi no kādas citas administratīvas vai tiesas pavēles. 

Atbildīgā iestāde, kas uzrauga mūsu darbu: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
(Bavārijas Federālās zemes datu aizsardzības uzraudzības pārvalde)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Tālrunis: 0981 531300
Fakss: 0981 53981300
E-pasts: poststelle@lda.bayern.de 

Katrā ziņā mēs jums iesakām ar kādu sūdzību vispirms vērsties pie darbinieka, kas mūsu firmā atbild par datu aizsardzību. 

Iesniegumi, ar kuriem realizējat savas tiesības, pēc iespējas iesniedzami rakstiski, nosūtot tos uz iepriekš minēto adresi vai adresējami tieši darbiniekam, kas mūsu firmā atbild par datu aizsardzību.

 

X. Apjoms, kādā jums ir pienākums nodot mūsu rīcībā datus 

Principā jums nav pienākuma, darīt mums zināmus savus personas datus. Ja to tomēr nedarāt, tad mēs nevaram nodot jūsu rīcībā savu mājas lapu, nevaram atbildēt uz jūsu jautājumiem un nevaram noslēgt ar jums Līgumu. Personas dati, kas mums augšminētās datu apstrādes nolūkā ir noteikti   nepieciešami, ir apzīmēti ar *. Pārējo informāciju var norādīt brīvprātīgi un attiecīgas ailes varat neaizpildīt.

 

XI. Automatizēta lēmuma pieņemšana / profilēšana 

Mēs neizmantojam automatizēto lēmum pieņemšanas metodi vai profilēšanu, kas ir automatizēta jūsu personīgo apstākļu analīze.

 

XII. Saites uz citām mājas lapām  

Mūsu Datu aizsardzības deklarācija attiecas vienīgi uz mūsu mājas lapu. Mēs neatbildam par citu mājas lapu saturu. It īpaši tas attiecas uz mūsu mājas lapā ietvertām saitēm, kas ved uz citām mājas lapām, kuru saturu mēs neietekmējam. 

Ja no mūsu mājas lapas ejat uz kādu citu mājas lapu, tad iesakām jums iepazīties ar šī mājas lapas Datu aizsardzības noteikumiem.

 

Informācija par jūsu iebilšanas tiesībām saskaņā ar Regulas 21. pantu 

Jums ir tiesības katrā laikā iesniegt iebildumu pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu par datu apstrādi, pamatojoties uz interešu ievērošanu, vai 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu par datu apstrādi sabiedrības interesēs, ja tam ir pamatojums, kas izriet no jūsu īpašās situācijas. 

 

Ja jūs iesniedzat iebildumus, tad mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, izņemot gadījumus, ja varam jums par pierādījumu dot viennozīmīgi aizstāvamu datu apstrādes pamatojumu, kas ir pārsvarā jūsu interesēm, tiesībām un brīvībai, vai ja datu apstrāde ir nepieciešama mums, lai iesniegtu juridiskas prasības, realizētu tiesvedībā savas tiesības un aizstāvētu savas intereses. 

 

Iebildumus brīvā formā var sūtīt mums uz:
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de