Svarīga info

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Germany
 

Tālrunis : 00 49 (911) 9 70 60
E-pasts : info@metz-ce.de


Rīkotājdirektos:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Reģistrācijas numurs un reģistra nosaukums:
Nirnberga, Nirnbergas Pirmās instances tiesa, Nr. Komercreģistrā B 31763

PVN ID Nr.:
DE299907897

WEEE-Reg.-Nr. DE 20296389

 

Citas norādes

Piegādes iespējas un izmaiņu veikšanas tiesības.
Redzamie krāsu paraugi ilustratīvi parāda korpusu krāsas, un nav izslēgts, ka tie realitātē atšķiras.
Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play un Google Play Logo ir Google LLC preču zīmes. Oreo ir Mondelez International, Inc. group preču zīme. Netflix ir reģistrēta Netflix, Inc. preču zīme. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrēta Bluetooth SIG, Inc. preču zīmē. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir reģistrētas Dolby Laboratories preču zīmes. DTS, simbols, un   DTS un simbols kopā ir reģistrētas DTS, Inc. preču zīmes. HDMI, HDMI logo un High Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visām pārējām preču zīmēm ir viņu tiesību īpašnieki. Paturam tiesības veikt izmaiņas.
 

 

Norāde par datu aizsardzību

Aicinām iepazīties ar mūsu plašo Datu aizsardzības deklarāciju, ko varat atvērt mūsu mājas lapas apakšā. Katrā ziņā vēlamies jums savā mājas lapā piedāvāt vienīgi pilnīgu, pareizu un aktuālu informāciju. Ja tomēr ir ieviesusies kļūda, par to neatbildam, ja vien tā radusies tīši vai dēļ rupjas neuzmanības. Neatbildam par citu mājas lapu saturu. It īpaši tas attiecas uz mūsu mājas lapā ietvertām saitēm uz citām mājas lapām, par kurām neatbildam.

 

Lietošanas tiesības un autortiesības

Mūsu mājas lapas saturu, struktūru, dizainu un izkārtojumu aizsargā autortiesības. Informācijas un datu, it īpaši attēlu, tekstu, teksta fragmentu vai aprakstu pavairošana vai lietošana komerciāliem vai privātiem nolūkiem iepriekš saskaņojama ar Metz Consumer Electronics GmbH, ja vien tas kā citādi nav viennozīmīgi regulēts vai marķēts.

Atverot vai lietojot šo mājas lapu, jūs piekrītat Lietošanas noteikumiem un visiem pārējiem lapā skaidri vai ar norādēm ietvertiem nosacījumiem vai papildus mūsu mājas lapā ietvertiem nosacījumiem. Ja pilnībā NEPIEKRĪTAT šiem Lietošanas noteikumiem, tad jums tiek LIEGTS atvērt un lietot šo mājas lapu.