Dokumenty

Do pobrania

Do pobrania

Tutaj możesz pobrać oświadczenie o ochronie danych, dane dotyczące zużycia energii i deklaracje zgodności. W tym celu wybierz odpowiednią sekcję pobierania.

Ochrona danych

dostępne tylko w języku angielskim

 

Data privacy statement for Android TV (S9A and G2A)