Impressum

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Nemecko
 

Telefón: 00 49 (911) 9 70 60
E-Mail: info@metz-ce.de


Konateľ:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Registračné číslo a názov registra:
Sitz Nürnberg, AG Nürnberg HRB 31763

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty:
DE299907897

WEEE-Reg.-Nr. DE 20296389

 

Ďalšie pokyny

Možnosti dodávok a zmien sú vyhradené.
Uvedené vzory farieb slúžia pre ilustráciu farieb skrine; Farebné odchýlky od reálnych farieb nie sú vylúčené.
Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google LLC. Oreo je značka firmy Mondelez International, Inc. group. Netflix je registrovaná značka firmy Netflix, Inc. Slovná značka Bluetooth® a logá sú zaregistrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Audio a symbol spojeného dvojitého D sú zaregistrované značky spoločnosti Dolby Laboratories. DTS, symbol, a DTS a symbol dvojitého D  spolu sú zaregistrované značky firmy DTS, Inc. HDMI. Logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo zaregistrované ochranné značky tovaru firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. Všetky ostatné značky sú aj naďalej vlastníctvom zodpovedajúcich vlastníkov práv. Všetky práva vyhradené.

 

Pokyn k ochrane dát

Odvolávame sa na naše rozsiahle prehlásenie o ochrane dát, ktoré nájdete na konci našej webovej stránky. Samozrejme Vám vždy chceme na našej webovej stránke ponúkať výlučne úplné, správne a aktuálne informácie. Pokiaľ by sme sa napriek našej snahe dopustili nejakej chyby, nenesieme za to zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď je možné obviniť nás zo zámerného alebo hrubo nedbanlivé-ho zavinenia. Nie sme zodpovední ani za obsah externých internetových stránok. Platí to najmä pre odkazy (links) na iné webové stránky, na ktoré nemáme žiadny vplyv. 

 

Podmienky pre používanie a autorské práva

Obsah, štruktúra, dizajn a grafické usporiadanie webovej stránky sú chránené autorskými právami. Rozmnožovanie alebo používanie informácií alebo dát, najmä obrázkov, textov, častí textov alebo popisov pre komerčné alebo súkromné účely je podmienené predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Metz Consumer Electronics GmbH, pokiaľ nie je výslovne stanovené alebo označené niečo iné.

Vstupom na túto webovú stránku alebo jej použitím prehlasujete, že súhlasíte s týmito podmienkami pre používanie tejto webovej stránky a so všetkými ďalšími v nej explicitne alebo pomocou odvolávky obsiahnutými podmienkami, ako aj s doplnkovými podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami pre používanie tejto webovej stránky NESÚHLASÍTE v plnom rozsahu, NESMIETE na ňu vstupovať, respektívne NESMIETE ju využívať.