Dokumenty

Do pobrania

Do pobrania

Tutaj możesz pobrać różne dokumenty. W tym celu wybierz odpowiednią sekcję pobierania.

Disassembly instructions

Tutaj znajdziesz instrukcje demontażu produktów.
(dostępne tylko w języku angielskim)

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2013 instrukcje demontażu są przeznaczone wyłącznie dla firm zajmujących się utylizacją i demontażem w celu demontażu telewizorów. Osobom nieuprawnionym nie wolno demontować urządzeń z elementami pod napięciem.