Dokumenty

Načítanie

Načítanie

Tu si môžete stiahnuť rôzne dokumenty. Prosím zvoľte si údaje, ktoré si želáte získať, v oblasti Download (sťahovanie).

Disassembly instructions

Tu nájdete pokyny na demontáž výrobkov.
(k dispozícii iba v angličtine)

Vzhľadom na nariadenie EÚ 2019/2013 sú pokyny pre demontáž vyrobené výhradne pre spoločnosti zaoberajúce sa likvidáciou a demontážou za účelom demontáže televíznych prijímačov. Neoprávnené osoby nesmú demontovať zariadenia so súčasťami pod napätím.