Impresum

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Německo
 

Telefon: 00 49 (911) 9 70 60
E-Mail: info@metz-ce.de


Jednatel:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Číslo v rejstříku a název rejstříku:
Sídlo Nürnberg, AG Nürnberg HRB 31763

Identifikační číslo pro daň z obratu:
DE299907897

Registrační číslo WEEE: DE 20296389

 

Další upozornění

Možnosti dopravy a změn vyhrazeny.
Uvedené vzorky barev slouží pro ilustraci možných barev rámu; rozdíly oproti skutečným barvám nejsou vyloučeny.
Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play a Google Play logo jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Bluetooth® slovní ochranná známka a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. DTS, symbol, a DTS a symbol dohromady jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Všechny ostatní ochranné známky zůstávají ve vlastnictví příslušných majitelů práv. Všechna práva vyhrazena.

 

Upozornění k ochraně údajů

Upozorňujeme Vás na naše obsáhlé prohlášení o ochraně údajů, které naleznete na konci naší webové stránky. Na našich webových stránkách Vám samozřejmě chceme nabízet pouze kompletní, správné a aktuální informace. Pokud jsme se přece jenom nechtěně dopustili chyby, nepřebíráme za to odpovědnost. Výjimku tvoří situace, kdy se nám dá vytknout úmysl nebo zavinění způsobené hrubou nedbalostí. Nejsme odpovědní za obsahy externích internetových stránek. To platí především pro na těchto stránkách zobrazené odkazy na jiné webové stránky, na které nemáme žádný vliv.

 

Podmínky užívání a autorské právo

Obsah, struktura, design a layout těchto stránek jsou chráněny autorským právem. Pokud není výslovně uvedeno nebo vyznačeno jinak, je ke kopírování či využívání informací nebo údajů, především obrázků, textů, částí textu nebo popisů, pro podnikatelské či privátní účely zapotřebí si předem vyžádat souhlas společnosti Metz Consumer Electronics GmbH.

Přístupem na naše stránky nebo jejich užíváním vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami jejich užívání a se všemi zde explicitně nebo odkazem obsaženými podmínkami nebo i s dalšími podmínkami na těchto stránkách jmenovanými. Pokud NEVYJÁDŘÍTE kompletní souhlas s těmito podmínkami užívání, NESMÍTE na tyto stránky vstupovat ani je využívat.