Издателско каре

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Германия

телефон: 00 49 (911) 9 70 60
E-Mail: info@metz-ce.de


Управител:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Регистрационен номер и наименование на регистъра:
Седалище Нюрнберг, AG Nürnberg HRB 31763

Данъчен идентификационен номер:
DE299907897

WEEE рег. №: DE 20296389

 

Други указания

Запазваме си правото на опции за доставка и промени.
Онагледените цветови мостри служат за илюстрация на цветовете на корпусите; възможни са отклонения от реалните цветове.
Логата на Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play и Google Play Logo са марки на Google LLC. Oreo е марка на Mondelez International, Inc. group. Netflix е регистрирана марка на Netflix, Inc. Думата и логото Bluetooth® е регистрирана марка на Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно „D“ са регистрирани марки на Dolby Laboratories. DTS, символът, както и DTS и символът заедно са регистрирани марки на DTS, Inc. HDMI, логото на HDMI и интерфейсът High Definition Multimedia са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. Всички останали марки са собственост на съответните им притежатели. Всички права запазени.

 

Указания относно защитата на данните

Ние правим препратка към нашата подробна Декларация за защита на личните данни, която можете да намерите в края на уебсайта ни. Разбира се от само себе си, че целим да предложим на уебсайта си единствено пълна, вярна и актуална информация. Ако въпреки това допуснем грешка, то не носим отговорност за нея, освен в случай, че бъдем уличени в умисъл или провинение поради груба небрежност. Ние не носим отговорност за съдържанието на външни уеб страници. Това важи по-специално за посочените на нашия уeбсайт линкове към други уебсайтове, върху чието съдържание ние нямаме влияние.

 

Условия за ползване и авторски права

Съдържанието, структурата и дизайнът на уебсайта са защитени от авторското право. Възпроизвеждането или използването на информация или данни, по-специално изображения, текстове, части от текстове или описания, за търговски или частни цели, изисква предварителното съгласие на Metz Consumer Electronics GmbH, освен ако изрично не е регламентирано или обозначено друго.           

С достъпа до или използването на този сайт Вие декларирате съгласието си с Условията за ползване и с всички съдържащи се в тях изрично или чрез препратка условия, както и с допълнителните условия, посочени на този уебсайт. Ако НЕ декларирате пълното си съгласие с настоящите Условия на ползване, то Вие НЯМАТЕ право на достъп и ползване на този уебсайт.