Otisak

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Nemačka
 

Telefon: 00 49 (911) 9 70 60
E-mail: info@metz-ce.de


Direktor:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Broj registra i naziv registra:
Sitz Nürnberg, AG Nürnberg HRB 31763

Porez na promet identifikacioni broj:
DE299907897

WEEE-Reg.-Nr. DE 20296389

 

Dalja uputstva

Zadržane opcije isporuke i promene.
Navedeni uzorci boja služe za ilustraciju boja kućišta; Odstupanja od realnih boja nisu isključena.
Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play i logo Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Oreo je zaštitni znak grupe Mondelez International, Inc. Netflix je registrovani zaštitni znak kompanije Netflix, Inc. Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. Dolbi, Dolbi Audio i dvostruki D simbol su registrovani zaštitni znakovi kompanije Dolbi Laboratories. DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. HDMI, HDMI logo i High Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc. Svi ostali zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih nosioca prava. Sva prava zadržana.

 

Napomena o zaštiti podataka

Mi se pozivamo na našu sveobuhvatnu politiku privatnosti, koju možete naći na dnu našeg web sajta. Naravno, želimo da Vam ponudimo na našim web sajtovima samo kompletne, tačne i ažurne informacije. Ako i pored toga dođe do greške, ne snosimo odgovornost, osim ako smo krivi za nameru ili grubu nepažnju. Mi nismo odgovorni za sadržaj eksternih internet stranica. Ovo se posebno odnosi na linkove na ovom web sajtu na druge web sajtove na koje mi nemamo utecaja.

 

Uslovi korišćenja i autorska prava

Sadržaj, struktura, dizajn i izgled web sajta zaštićeni su autorskim pravom. Reprodukcija ili upotreba informacija ili podataka, posebno slika, tekstova, delova teksta ili opisa, u komercijalne ili privatne svrhe, zahteva prethodnu suglasnost Metz Consumer Electronics GmbH, osim ako nije izričito drugačije regulisano ili određeno.

Pristupanjem na ovaj web sajt ili korišćenjem ovog web sajta, potvrđujete se da ćete se pridržavati uslova korišćenja i svih uslova koji su ovde navedeni, kao i bilo kojih dodatnih uslova i odredbi navedenih na ovom web sajtu. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, NE SMETE PRISTUPITI ILI KORISTITI OVAJ WEB SAJT.