Avtryck

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Germany
 

Tel: 00 49 (911) 9 70 60
E-post:  info@metz-ce.de


Verkställande direktörer:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Registreringsnummer och registrets namn:
Sitz Nürnberg, AG Nürnberg HRB 31763

Identifieringsnummer för mervärdesskatt:
DE299907897

WEEE-Reg.-Nr. DE 20296389

 

Mer information

Med förbehåll för omfattning av leverans och ändringar.
Färgproverna som visas ska illustrera höljets färger; avvikelser är möjliga från de faktiska färgerna som används.
Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play och Google Play-logotyp är varumärken som tillhör Google LLC. Netflix är ett registrerat varumärke som tillhör Netflix, Inc. Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DTS, Symbol och DTS och Symbol tillsammans är registrerade varumärken som tillhör DTS, Inc. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Alla andra varumärken förblir deras respektive ägares egendom. Alla rättigheter förbehållna.

 

Information om dataskydd

Se vår omfattande integritetspolicy som publiceras längst ned på vår webbplats. Det säger sig självt att våra webbplatser syftar till att erbjuda dig fullständig, korrekt och uppdaterad information i alla fall. Om misstag trots detta upptäcks tar vi inget ansvar för detta, med undantag där vi gjort oss skyldiga till uppsåtlig eller grov oaktsamhet. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på externa internetsidor. Detta gäller särskilt de länkar som visas på webbplatsen som vi inte har något inflytande över. 

 

Användarvillkor och upphovsrätt

Webbplatsens innehåll, struktur, design och layout skyddas av upphovsrätt. Duplicering eller användning av information eller data,och då särskilt bilder, texter, delar därav eller beskrivningar för kommersiella eller privata ändamål måste godkännas i förväg av Metz Consumer Electronics GmbH, om inte annat anges eller indikeras.

Genom åtkomst till ovanstående, eller användande av webbplatsen, förklarar du ditt samtycke till användarvillkoren och alla bestämmelser som finns däri explicit eller genom referens eller andra förmodade villkor som nämns på denna webbplats. Om du INTE samtycker till dessa användarvillkor i sin helhet får du INTE komma åt eller använda denna webbplats.

 

Sociala media

Detta avtryck gäller i enlighet därmed för våra framträdanden på Facebook, YouTube och Instagram.