Εταιρικά στοιχεία

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Γερμανία
 

Τηλέφωνο: 00 49 (911) 9 70 60
Φαξ: 00 49 (911) 97 06 - 340
E-Mail: info@metz-ce.de


Διαχειριστής:
Zejun Wang
Dangdang Liu
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Guangchao Wang
Xiying Mao

Αριθμός και ονομασία μητρώου:
Έδρα Νυρεμβέργη, AG Nürnberg HRB 31763

Αριθμός ΦΠΑ:
DE299907897

Α.Μ. WEEE: DE 20296389

 

Άλλες υποδείξεις

Με την επιφύλαξη για τους τρόπους παράδοσης και αλλαγές.
Τα αναφερόμενα χρωματικά δείγματα χρησιμεύουν ενδεικτικά για τα χρώματα περιβλήματος. Οι χρωματικές αποκλίσεις σε σχέση με τα πραγματικά χρώματα δεν αποκλείονται.
Οι ονομασίες Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play και ο λογότυπος Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Η ονομασία Oreo είναι εμπορικό σήμα της Mondelez International, Inc. group. Η ονομασία Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc. Το λεκτικό σήμα και οι λογότυποι Bluetooth® είναι κατατεθέντα σήματα της Bluetooth SIG, Inc. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι κατατεθέντα σήματα της Dolby Laboratories. Η ονομασία DTS, το σύμβολο και η ονομασία DTS και το σύμβολο μαζί είναι κατατεθέντα σήματα της DTS, Inc. Η ονομασία HDMI, ο λογότυπος HDMI και η ονομασία High Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Όλα τα υπόλοιπα σήματα παραμένουν στην κυριότητα των αντίστοιχων κατόχων δικαιωμάτων. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

 

Υπόδειξη για την προστασία δεδομένων

Σας παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη δήλωση προστασίας δεδομένων που θα βρείτε στο τέλος του ιστοτόπου μας. Είναι αυτονόητο ότι στους ιστοτόπους μας θέλουμε να σας προσφέρουμε μόνο ολοκληρωμένες, ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, αν μας ξεφύγει κάποιο λάθος, δεν φέρουμε ευθύνη γι’ αυτό, εκτός αν κατηγορηθούμε για πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών ιστοσελίδων. Αυτό ισχύει ιδίως για τους συνδέσμους με άλλους ιστοτόπους που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, στους οποίους δεν ασκούμε καμία επιρροή.

 

Όροι χρήσης και πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του ιστοτόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως εικόνων, κειμένων, τμημάτων κειμένου ή περιγραφών, για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, εναπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Metz Consumer Electronics GmbH, εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ρητή ρύθμιση ή επισήμανση.

Με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστοτόπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και όλους τους όρους που αναφέρονται εκεί ρητώς ή μέσω παραπομπών ή τους πρόσθετους όρους που αναφέρονται στον ιστότοπο. Αν ΔΕΝ συμφωνείτε εξ ολοκλήρου με τους όρους χρήσης, ΜΗΝ μεταβείτε στον ιστότοπο και ΜΗΝ τον χρησιμοποιήσετε.
 

© 2018 Metz Consumer Electronics GmbH

Εταιρικά στοιχεία

www.metzblue.com
 

Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf
Γερμανία
 

Τηλέφωνο: 00 49 (911) 9 70 60
E-Mail: info@metz-ce.de


Διαχειριστής:
Hongjun Zhang
Dr. Norbert Kotzbauer
Manfred Billenstein
Xiying Mao

Αριθμός και ονομασία μητρώου:
Έδρα Νυρεμβέργη, AG Nürnberg HRB 31763

Αριθμός ΦΠΑ:
DE299907897

Α.Μ. WEEE: DE 20296389

 

Άλλες υποδείξεις

Με την επιφύλαξη για τους τρόπους παράδοσης και αλλαγές.
Τα αναφερόμενα χρωματικά δείγματα χρησιμεύουν ενδεικτικά για τα χρώματα περιβλήματος. Οι χρωματικές αποκλίσεις σε σχέση με τα πραγματικά χρώματα δεν αποκλείονται.
Οι ονομασίες Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play και ο λογότυπος Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Η ονομασία Oreo είναι εμπορικό σήμα της Mondelez International, Inc. group. Η ονομασία Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc. Το λεκτικό σήμα και οι λογότυποι Bluetooth® είναι κατατεθέντα σήματα της Bluetooth SIG, Inc. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι κατατεθέντα σήματα της Dolby Laboratories. Η ονομασία DTS, το σύμβολο και η ονομασία DTS και το σύμβολο μαζί είναι κατατεθέντα σήματα της DTS, Inc. Η ονομασία HDMI, ο λογότυπος HDMI και η ονομασία High Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Όλα τα υπόλοιπα σήματα παραμένουν στην κυριότητα των αντίστοιχων κατόχων δικαιωμάτων. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

 

Υπόδειξη για την προστασία δεδομένων

Σας παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη δήλωση προστασίας δεδομένων που θα βρείτε στο τέλος του ιστοτόπου μας. Είναι αυτονόητο ότι στους ιστοτόπους μας θέλουμε να σας προσφέρουμε μόνο ολοκληρωμένες, ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, αν μας ξεφύγει κάποιο λάθος, δεν φέρουμε ευθύνη γι’ αυτό, εκτός αν κατηγορηθούμε για πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών ιστοσελίδων. Αυτό ισχύει ιδίως για τους συνδέσμους με άλλους ιστοτόπους που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, στους οποίους δεν ασκούμε καμία επιρροή.

 

Όροι χρήσης και πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του ιστοτόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως εικόνων, κειμένων, τμημάτων κειμένου ή περιγραφών, για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, εναπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Metz Consumer Electronics GmbH, εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ρητή ρύθμιση ή επισήμανση.

Με την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστοτόπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και όλους τους όρους που αναφέρονται εκεί ρητώς ή μέσω παραπομπών ή τους πρόσθετους όρους που αναφέρονται στον ιστότοπο. Αν ΔΕΝ συμφωνείτε εξ ολοκλήρου με τους όρους χρήσης, ΜΗΝ μεταβείτε στον ιστότοπο και ΜΗΝ τον χρησιμοποιήσετε.