Εγγραφα

Λήψεις

Λήψεις

Μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα έγγραφα εδώ. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την περιοχή λήψης.

Disassembly instructions

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης των προϊόντων.
(μόνο στα Αγγλικά διαθέσιμο)

Λόγω του κανονισμού της ΕΕ 2019/2013, οι οδηγίες αποσυναρμολόγησης γίνονται αποκλειστικά για εταιρείες διάθεσης και διάλυσης με σκοπό την αποσυναρμολόγηση τηλεοπτικών συσκευών. Δεν επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποσυναρμολογούν συσκευές με ενεργά εξαρτήματα.