Εγγραφα

Λήψεις

Λήψεις

Μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα έγγραφα εδώ. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την περιοχή λήψης.

Here you can find the new energy label according to regulation 2019/2013. We only make this available for new products that we market, not for older devices.

If you cannot find an energy label, there will not be a new one and, according to the EU regulation, you have to sell the device with the old energy label by November 30th, 2021.

The old label must be replaced by the new one. From March 1, 2021, retailers have 14 working days to exchange the labels - both in stores and online.

Note: With OLED devices, the energy label must not be applied to the screen.