Εγγραφα

Λήψεις

Λήψεις

Μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα έγγραφα εδώ. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την περιοχή λήψης.

Here you can find the new energy label according to regulation 2019/2013. We only make this available for new products that we market, not for older devices.

If you cannot find an energy label, there will not be a new one and, according to the EU regulation, you have to sell the device with the old energy label by November 30th, 2021.

The old label must be replaced by the new one. From March 1, 2021, retailers have 14 working days to exchange the labels - both in stores and online.

Note: With OLED devices, the energy label must not be applied to the screen.

Energy label according to regulation 2019/2013

 

S9A Serie

65S9A62A
55S9A62A
55S9A63A

 

MUB8000 Serie

65MUB8000
55MUB8000
50MUB8000
43MUB8000


MUB7000 Serie

65MUB7000
55MUB7000
50MUB7000
43MUB7000


MUB6010 Serie

75MUB6010 
58MUB6010

 

MTB7000 Serie

40MTB7000
40MTB7000Z
32MTB7000
32MTB7000Z

 

MTB2000 Serie

40MTB2000
40MTB2000Z
32MTB2000
32MTB2000Z
 

MTC1000 Serie

32MTC1000
32MTC1000Z

 

MTC2000 Serie

32MTC2000Z

 

MTC6000 Serie

42MTC6000
42MTC6000Z
32MTC6000
32MTC6000Z

 

MTC6100 Serie

40MTC6100Z
32MTC6100Z

 

MUC7000 Serie

65MUC7000Z
55MUC7000Z
50MUC7000Z
43MUC7000Y


MOC9000 Serie

65MOC9000Z
55MOC9000Z


MUC8000 Serie

50MUC8000Z
43MUC8000Z

 

MUC6100 Serie

55MUC6100Z
43MUC6100Z

 

MTD1000 Serie

24MTD1000Z