Ochrona danych

www.metzblue.com

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. Zgodnie z art. 12, 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przedstawiamy Państwu poniżej informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej www.metz-ce.de oraz zawierania, wykonywania i zakończenia umowy.
Dane osobowe to dane dotyczące osobistych lub rzeczowych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Obejmują one informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. 

 

I. Administrator

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-mail: info@metz-ce.de
 

Contact details of our data protection officer:
Jürgen Schmidt
E-mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych. Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli nie logują się Państwo ani w żaden inny sposób nie podają informacji dotyczących Państwa osoby, wówczas nie przetwarzamy żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych, które przesyła Państwa przeglądarka, aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej, oraz informacji, które są nam przekazywane w ramach użytych plików cookie na potrzeby analizy statystycznej korzystania z naszej strony internetowej. 

W celu technicznego udostępnienia strony internetowej, tj. aby Państwa przeglądarka wyświetlała naszą stronę internetową i aby mogli Państwo z niej korzystać, wymagane jest przetwarzanie Państwa określonych danych, które są przekazywane automatycznie. Takie informacje są automatycznie gromadzone podczas każdego wywołania naszej strony internetowej i następnie zapisywane w plikach dziennika naszego serwera. Odnoszą się one do systemu informatycznego komputera, na którym wywoływana jest strona internetowa. W ramach tego procesu pobierane są następujące informacje: nazwa hosta, adres IP użytkownika, ew. również nazwa użytkownika, data i godzina dostępu.

Nasza strona internetowa korzysta z Piwik (obecnie Matomo, patrz matomo.org), systemu do analityki internetowej typu open source, który spełnia wymagania w zakresie ochrony danych. System ten umożliwia nam optymalizację strony internetowej oraz zwiększenie wygody korzystania z niej. Piwik stosuje tzw. „pliki cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu odwiedzania strony internetowej. Zgromadzone dane (m.in. godzina, wywołana strona, użyta przeglądarka, system operacyjny) są zapisywane w bazie danych. Przed zapisaniem wszystkie adresy IP są skracane (usuwana jest ostatnia krotka). Wiemy jedynie, z której sieci pochodzi Państwa zapytanie, ale nie wiemy, z którego komputera. Wygenerowane za pośrednictwem pliku cookie informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (łącznie z poddanym anonimizacji adresem IP) pozostają pod ochroną, za którą odpowiada spółka Metz Consumer Electronics GmbH. Metz Consumer Electronics GmbH wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej oraz do sporządzania raportów w sprawie aktywności na stronie internetowej. Zapisane dane nie są łączone z innymi źródłami danych, ani nie są przekazywane osobom trzecim.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez Piwik/Matomo znajdą Państwo pod adresem matomo.org/privacy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby technicznego udostępnienia naszej strony internetowej w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat naszych produktów lub usług; oraz

• w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby udostępnić Państwu naszą stronę internetową pod względem technicznym. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na udostępnieniu Państwu atrakcyjnej, sprawnie funkcjonującej i przyjaznej użytkownikom strony internetowej, jak również podjęciu działań służących ochronie naszej strony internetowej przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz zapobieżeniu sytuacji, aby nasza strona internetowa stwarzała zagrożenia cybernetyczne wobec osób trzecich.
 

III. Aktywne korzystanie ze strony internetowej oraz zawarcie umowy

Oprócz korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych mogą Państwo korzystać z niej również w aktywny sposób, na przykład do zamawiania katalogów, wyszukiwania sprzedawców w swojej okolicy, zgłoszenia do naszego newslettera lub nawiązania z nami kontaktu. W uzupełnieniu wyżej omówionego przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych przetwarzamy również inne dane osobowe, które są nam niezbędne do realizacji zamówienia lub rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie. 

a. Zapytania w sprawie kontaktu

Aby rozpatrzyć i odpowiedzieć na zapytania, które zostały do nas przesłane na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na nasz adres e-mail, przetwarzamy dane osobowe, które przekazali nam Państwo w związku z takim zapytaniem. Tego rodzaju dane obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail, niezbędne do dostarczenia odpowiedzi, jak również inne informacje przesłane w ramach zapytania. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; nasz prawnie uzasadniony interes polega na rzetelnej odpowiedzi na zapytania w sprawie kontaktu. 

b. Zawarcie umowy

Jeśli w ramach korzystania z naszej strony internetowej zamawiają Państwo jedną z naszych usług (np. przesłanie katalogu), wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby przyjęcia i realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionych produktów lub usług. W ramach tego procesu przetwarzamy dane, które zostały podane w formularzu zamówienia (obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką (*); pozostałe dane są dobrowolne):

• zwrot grzecznościowy
• nazwisko
• ulica/numer domu
• kod pocztowy
• miejscowość
• adres e-mail
• numer telefonu
• inne dane przekazane nam w ramach zapytania.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby zawarcia, wykonania i zakończenia umowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c. Newsletter

Przetwarzanie danych przy zamawianiu elektronicznego newslettera

W przypadku zamówienia naszego newslettera przetwarzamy niezbędne do tego celu lub przekazane osobno przez użytkownika dane, aby regularnie przesyłać nasz newsletter. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby wysyłki naszego newslettera w oparciu o następujące podstawy prawne:

• na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 

IV. Zapytania w sprawie kontaktu oraz zawieranie umów poza stroną internetową

Jeśli przesyłają Państwo zapytanie w sprawie kontaktu lub zawierają z nami umowę poza naszą stroną internetową, czyli za pośrednictwem innych kanałów komunikacji (np. drogą e-mailową, przez telefon, osobiście), wówczas przetwarzamy dane osobowe, które przekazali nam Państwo m.in. w ramach zawarcia umowy lub zapytania oraz które są niezbędne do zawarcia umowy, dostarczenia naszych produktów bądź usług lub odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

a. Zapytania w sprawie kontaktu

Aby rozpatrzyć i odpowiedzieć na zapytania, które zostały nam przekazane na przykład przez telefon, pocztą lub na nasz adres e-mail, przetwarzamy dane osobowe, które przekazali nam Państwo w związku z takim zapytaniem. Tego rodzaju dane obejmują imię i nazwisko oraz informacje adresowe, na przykład adres e-mail, adres pocztowy lub numer faksu, niezbędne do dostarczenia odpowiedzi, jak również inne informacje przesłane w ramach zapytania. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; nasz prawnie uzasadniony interes polega na rzetelnej odpowiedzi na zapytania w sprawie kontaktu. 

b. Zawarcie umowy

Jeśli zamawiają Państwo jeden z naszych odpłatnych lub bezpłatnych produktów bądź usług m.in. przez telefon, drogą e-mailową lub osobiście, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby przyjęcia i realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionych produktów lub usług. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby zawarcia, wykonania i zakończenia umowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c. Badanie wypłacalności

W przypadku wcześniejszych świadczeń zastrzegamy sobie prawo, w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, do ewentualnego uzyskania informacji o wypłacalności na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od następującej agencji: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg 

W tym celu przekazujemy dane osobowe niezbędne do badania wypłacalności oraz wykorzystujemy otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności. Informacja o wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringu), obliczone na podstawie uznanych naukowo, matematyczno-statystycznych procedur. W oparciu o różne informacje, na przykład dochód, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowe regulowanie płatności, określane jest przyszłe ryzyko niewypłacalności klienta. Wynik takiego badania jest wyrażany w formie wartości płatniczej (tzw. score). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę naszej decyzji w sprawie zawarcia, wykonania lub zakończenia stosunku umownego. Możliwość wyboru jednej z oferowanych metod płatności nie zależy jednak od tego rodzaju informacji. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby zawarcia, wykonania i zakończenia umowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na finansowym zabezpieczeniu naszego wcześniejszego świadczenia oraz na ochronie przed ryzykiem niewypłacalności i uniknięciu oszustwa. 
 

V. Przetwarzanie danych podczas wykonywania umowy

Podczas wykonywania umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujący sposób: 

a. Wykonywanie umowy

W przypadku gdy jest to wymagane, przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby wykonania umowy, aby na przykład nawiązać z Państwem kontakt, dostarczyć towary, odpowiedzieć na dodatkowe pytania oraz zrealizować usługi serwisowe. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby zawarcia, wykonania i zakończenia umowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

b. Płatność

Do celów realizacji płatności współpracujemy z dostawcami usług płatniczych i bankami. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby zawarcia, wykonania i zakończenia umowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c. Przestrzeganie przepisów prawa

Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych, które wynikają z wykonania umowy. Dotyczy to w szczególności terminów przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego oraz prawa działalności gospodarczej. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby zawarcia, wykonania i zakończenia umowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ciąży na nas w kontekście przepisów prawa handlowego i podatkowego oraz prawa działalności gospodarczej.

d. Egzekwowanie prawa

Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby egzekwowania naszych praw oraz innych roszczeń prawnych. Państwa dane osobowe przetwarzamy również na potrzeby obrony przed roszczeniami prawnymi. Państwa dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do ochrony przed czynami karalnym lub do ścigania takich czynów. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby egzekwowania prawa:

• w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby dochodzić roszczeń prawnych lub bronić się w sporach prawnych albo zapobiegać czynom karalnym lub je wyjaśniać.
 

VI. Czas przechowywania

1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych przechowujemy Państwa dane osobowe na naszych serwerach przez czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Po opuszczeniu naszej strony internetowej Państwa dane osobowe są niezwłocznie usuwane. Natomiast pliki dziennika przechowujemy przez 1 miesiąc. 

Zainstalowane przez nas pliki cookie z reguły również usuwamy po opuszczeniu naszej strony internetowej. Nie dotyczy to jednak logów w plikach cookie. Logi są przechowywane przez 24 godziny. Nie dotyczy to jednak plików cookie umieszczonych przez narzędzie analityczne Google Analytics. Takie pliki są przechowywane na Państwa urządzeniu do 2 lat. Pliki cookie umieszczone przez Hotjar są przechowywane przez 365 dni. Mogą Państwo w dowolnym momencie samodzielnie usunąć zainstalowane pliki cookie.

2. Aktywne korzystanie ze strony internetowej i zapytania w sprawie kontaktu oraz zawieranie umów 

W przypadku aktywnego korzystania z naszej strony internetowej i zapytań w sprawie kontaktu oraz zawierania umów poza naszą stroną internetową przechowujemy Państwa dane osobowe najpierw przez okres niezbędny do odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeśli następuje nawiązanie stosunku handlowego lub zawarcie umowy, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas trwania naszego stosunku handlowego lub umownego. Okres ten obejmuje negocjowanie umowy (stosunek prawny przed zawarciem umowy) oraz realizację umowy. 

Ponadto przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń prawnych wynikających z zawartego z Państwem stosunku handlowego lub umownego, aby w razie potrzeby użyć ich jako środków dowodowych. Okres przedawnienia zwykle trwa od 12 do 36 miesięcy, jednak może wynosi nawet 30 lat. 

Wraz z upływem okresu przedawnienia usuwamy Państwa dane osobowe, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przechowywania, przewidziany na przykład w kodeksie handlowym (§§ 238, 257 ust. 4 HGB) lub kodeksie podatkowym (§ 147 ust. 3, 4 AO). Odnośne okresy obowiązkowego przechowywania danych mogą wynosić do dziesięciu lat.
 

VII. Kategorie odbiorców

Najpierw tylko nasi pracownicy otrzymują dostęp do Państwa danych osobowych, pod warunkiem że zajmują się realizacją Państwa zamówienia. Następnie przekazujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to dozwolone lub wymagane przepisami prawa, innym odbiorcom, którzy świadczą dla nas usługi związane z naszą stroną internetową lub zawarciem umowy. Przekazywanie Państwa danych osobowych ograniczamy do niezbędnego minimum, w szczególności w celu realizacji Państwa zamówienia. Częściowo również nasi usługodawcy otrzymują Państwa dane osobowe jako podmioty przetwarzające i wówczas są oni ściśle związani naszymi poleceniami w zakresie obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi. 

Poniżej wymieniamy kategorie odbiorców Państwa danych osobowych: 

• dostawcy usług płatniczych i banki w związku z realizacją płatności,

• dostawcy usług informatycznych w związku z administracją i hostingiem naszej strony internetowej lub obsługą naszych aplikacji,

• doradcy prawni w związku z dochodzeniem naszych roszczeń.


VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

W ramach korzystania z narzędzi Google przekazujemy Państwa skrócony adres IP do USA. Transfer danych opiera się na decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

W pozostałych przypadkach nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani organizacjom międzynarodowym.  


IX. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Na mocy przepisów prawa przysługują Państwu jako osobie, której dane dotyczą, następujące prawa, z których mogą Państwo wobec nas skorzystać: 

Prawo dostępu do danych: zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli ma to miejsce, zgodnie z art. 15 RODO są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych i do innych informacji (np. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania, przysługujące prawa, pochodzenie danych, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz odpowiednie gwarancje w przypadku przekazywania danych do państw trzecich), jak również są Państwo uprawnieni do otrzymania kopii swoich danych. 

Prawo do sprostowania danych: zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać od nas sprostowania przechowywanych danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub błędne.  

Prawo do usunięcia danych: zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje jednak, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: 

• realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 

• wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlegamy (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych),

• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania: zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. 

Prawo do przenoszenia danych: zgodnie z art. 20 RODO mogą Państwo zażądać od nas przekazania Państwu dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Prawo do wycofania zgody: mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. 

Prawo do sprzeciwu: zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w rezultacie czego będziemy musieli zakończyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obowiązuje wyłącznie w granicach przewidzianych w art. 21 RODO. Zakończenie przetwarzania mogą jednak uniemożliwiać nasze interesy, w związku z czym pomimo Państwa sprzeciwu możemy być uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: zgodnie z art. 77 RODO mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia. 
 

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telefon: 0981 531300
Faks: 0981 53981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

Zalecamy jednak, aby zawsze najpierw przesłać skargę do naszego inspektora ochrony danych. 

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy przesyłać w miarę możliwości w formie pisemnej na wyżej podany adres lub kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.


X. Zakres Państwa obowiązków w zakresie przekazywania danych

Zasadniczo nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy mogli udostępnić Państwu naszej strony internetowej, odpowiedzieć na Państwa zapytania lub zawrzeć z Państwem umowy. Dane osobowe, które są bezwzględnie potrzebne do wyżej określonych celów przetwarzania, są oznaczone gwiazdką (*). Pozostałe dane są dobrowolne i nie trzeba ich podawać.


XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (zautomatyzowanej analizy Państwa warunków osobistych).


XII. Linki do innych stron internetowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do naszej strony internetowej. Nie odpowiadamy za treści zewnętrznych stron internetowych. Dotyczy to w szczególności zawartych na naszej stronie internetowej linków do innych witryn, na których treści nie mamy żadnego wpływu. 

Jeśli przejdą Państwo na inną stronę internetową, zalecamy zapoznać się z polityką prywatności danej witryny.


Informacje na temat prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeśli istnieją właściwe powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 

Sprzeciw można wnieść w dowolnej formie do:
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de