Защита на личните данни

www.metzblue.com

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. По-долу Ви информираме в съответствие с чл. 12, 13, 14 и 21 на Общия регламент относно защитата на данните за боравенето с лични данни при използването на уебсайта www.metz-ce.de и при сключването, изпълнението и прекратяването на договор с нас.
Личните данни представляват индивидуална информация относно лични и материални обстоятелства на идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Към тях спада информация като име, адрес, телефонен номер и дата на раждане. 

 

I. Отговорно лице

Отговорно лице по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните е
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
Имейл: info@metz-ce.de
 

Пълномощно лице по защита на данните:
Jürgen Schmidt
Имейл: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Информативно потребление на уебсайта

Вие можете да посетите нашия уебсайт без да предоставяте Ваши данни. Ако ползвате уебсайта ни чисто информативно, т. е. нито се регистрирате, нито по друг начин ни предоставяте информация за себе си, то тогава ние не обработваме Ваши лични данни с изключение на данните, прехвърлени от браузъра Ви с цел осъществяване на достъп до страницата ни или на информация, предавана ни от използваните с цел статистически анализ на уебсайта ни бисквитки. 

За целите на техническото предоставяне на съдържанието на уебсайта е необходима обработката на определени, автоматично предавани от Вас данни, така че вашият браузър да може да визуализира уебсайта ни и Вие да можете да го ползвате. Тези данни се събират автоматично при всяко отваряне на нашия уебсайт и се запаметяват в логфайловете на нашия сървър. Тази информация се отнася до системата на компютъра, осъществил достъп до уебсайта ни. При това се събира следната информация: хост, IP-адрес на потребителя, евент. потребителско име, дата и час на достъпа.

Нашият уебсайт използва Piwik (понастоящем познат като Matomo, виж matomo.org), съобразен със защитата на личните данни софтуер за анализ с отворени кодове. Така ние имаме възможност да опмизираме сайта за Вас и да го направим по-удобен за потребление.  Piwik използва така наречените „Cookies“ („бисквитки"), текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и с чиято помощ е възможен анализът на използването на уебсайта. Събраните данни (сред които час, извикан уебсайт, използван браузър, операционна система) се запаметяват в база данни. Всички IP-адреси се съкращават преди запаметяването им (последният кортеж се премахва). След това ние имаме информация единствено от коя мрежа, но не и от кой компютър е осъществен достъпът. Създадената чрез бисквитките информация, касаеща потреблението на този уебсайт (в т. ч и анонимизиран IP-адрес), се администрира единствено от Metz Consumer Electronics GmbH. Metz Consumer Electronics GmbH използва тази информация, за да анализира потреблението на уебсайта и за да изготви доклади за потребителската активност по отношение на уебсайта. Не се прави свързване на запаметените данни с други източници на данни и същите не се предават на трети лица.

Допълнителна информация относно защитата на лични данни от страна на Piwik/Matomo ще намерите на https://matomo.org/privacy

Ние обработваме Вашите лични данни с цел техническо обезпечаване на нашия уебсайт на базата на следните правни норми: 

• изпълнението на договор или провеждането на преддоговорни мерки се извършва в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква б на Общия регламент относно защитата на данните, доколкото посещавате нашия уебсайт, за да се информирате за наши продукти или услуги; и

• като мярка за защита на нашия легитимен интерес съгл. чл. 6 ал. 1 буква е на Общия регламент относно защитата на данните, с цел техническо обезпечаване на Вашия достъп до уебсайта ни.  Нашият легитимен интерес се състои в това да Ви предоставим привлекателна на вид, технически изправна и удобна за потребление уеб страница, както и да предприемем мерки за защита на нашия уебсайт от кибератаки и да предотвратим рисковете от такива, възникващи от нашия уебсайт за трети лица.

 

III. Активно използване на уебсайта и сключване на договор

Успоредно с чисто информативното потребление на нашия уебсайт Вие можете да го използвате и активно, напр. като поръчвате каталози, търсите специализиран търговец в близост до Вас, се абонирате за нашия информационен бюлетин или осъществите връзка с нас. Освен описаната по-горе обработка на Вашите лични данни при чисто информативно потребление, в тези случаи ние обработваме и други Ваши данни, необходими ни за изпълнение на поръчката, респ. за обработка и отговор на Ваше запитване.  

a. Заявки за контакт

За да можем да обработим и отговорим на Ваше запитване към нас, отправено напр. посредством формуляра за контакт или на нашия имейл адрес, ние обработваме подадените от Вас в тази връзка Ваши лични данни. За да можем да Ви изпратим отговор, към тях при всички случаи трябва да спадат Вашето име и имейл адрес, както и други данни, изпратени ни от Вас в рамките на Вашето съобщение. 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел отгвор на потребителско запитване въз основа на следните правни норми:

• като мярка за защита на нашия легитимен интерес съгл. чл. 6 ал. 1 буква е на Общия регламент относно защитата на данните; нашият легитимен интерес се състои в адекватен отговор на заявките за контакт.   

б. Сключване на договор

Ако поръчате някоя от предлаганите от нас услуги (напр. изпращане на каталог) чрез нашия уебсайт, ние обработваме Вашите лични данни с цел приемане и изпълнение на поръчката и предоставяне на поръчаните продукти или услуги. При това ние обработваме въведените в съответния формуляр данни (задължителните данни са обозначени с *, всички други данни са доброволни):

• Обръщение
• Фамилно име
• Улица/номер
• Пощенски код
• Населено място
• Имейл адрес
• Телефонен номер
• Други данни, споделени от Вас в съобщението Ви

Ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение и прекратяване въз основа на следните правни норми:

• изпълнението на договор или провеждането на преддоговорни мерки се извършва в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква б от Общия регламент относно защитата  на данните.

в. Информационни бюлетини

Обработка на данните при абониране за информационен бюлетин посредством имейл адрес

Ако се абонирате за нашия информационен бюлетин, то ние обработваме необходимите за целта или отделно споделените от Вас данни с цел редовно изпращане на нашия електронен информационен бюлетин. 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел изпращане на нашия електронен бюлетин въз основа на следните правни норми:

• на базата на дадено от Вас съгласие за обработка на лични данни в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква а на Общия регламент относно защитата на данните.

 

IV. Заявки за контакт и сключване на договори извън рамките на уебсайта

Ако ни изпратите заявка за контакт или сключите договор с нас и това се осъществи не посредством нашия уебсайт, а посредством други комуникационни канали (напр. имейл, телефон, лично), то ние обработваме необходимите за сключването на договора, за предоставянето на нашите продукти или услуги или за отговор на Вашето запитване лични данни, изпратени ни от Вас в рамките на сключването на договора, респ. на запитването.  

a. Заявки за контакт

За да можем да обработим и отговорим на Ваше запитване към нас, отправено напр. посредством телефонно обаждане, пощенска пратка или на нашия имейл адрес, ние обработваме подадените от Вас в тази връзка Ваши лични данни. За да можем да Ви изпратим отговор, към тях при всички случаи трябва да спадат Вашето име и адресни данни като имейл адрес, пощенски адрес или номер на факс, както и други данни, изпратени ни от Вас в рамките на Вашето съобщение.  

Ние обработваме Вашите лични данни с цел отговор на потребителско запитване въз основа на следните правни норми:

• като мярка за защита на нашия легитимен интерес съгл. чл. 6 ал. 1 буква е на Общия регламент относно защитата на данните; нашият легитимен интерес се състои в адекватен отговор на заявките за контакт.  

б. Сключване на договор

Ако поръчате по телефона, чрез имейл или лично някой от предлаганите от нас платени или безплатни продукти или услуги, ние обработваме Вашите лични данни с цел приемане и изпълнение на поръчката и предоставяне на поръчаните продукти или услуги. 
    
Ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение и прекратяване въз основа на следните правни норми:

• изпълнението на договор или провеждането на преддоговорни мерки се извършва в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква б на Общия регламент относно защитата на данните.

в. Справка за кредитоспособност

Доколкото предлагаме продуктите и услугите си без авансово плащане, ние си запазваме правото с цел защита на нашия легитимен интерес да поискаме справка за кредитоспособност на базата на математико-статистически метод от следната фирма: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, ул. Теодоренщрасе № 11, 90489 Нюрнберг 

За целта изпращаме необходимите за справката за кредитоспособност данни и използваме получената информация относно статистическата вероятност за неплащане. Справката за кредитоспособност може да съдържа вероятностни стойности, изчислени на базата на научен математико-статистически метод. При това посредством няколко на брой характеристики като напр. доход, адресни данни, професия, семейно положение и кредитно минало се правят заключения относно риска за неплатежоспособност на клиента. Резултатът се отпечатва под формата на кредитен рейтинг (т. нар. score). На базата на получената по този начин информация ние взимаме решение относно сключването, изпълнението или прекратяването на договорните отношения. Възможността за избор между предлаганите начини на на плащане обаче не зависи от тази информация. 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение и прекратяване на договора въз основа на следните правни норми:

• като мярка за защита на нашия легитимен интерес съгл. чл. 6 ал. 1 буква е от Общия регламент относно защитата на данните Нашият легитимен интерес се състои във финансовото подсигуряване на нашите предварително предоставени продукти или услуги, както и в предпазването от неплащане и за предотвратяване на измами. 

 

V. Обработка на данните по време на изпълнение на договора

По време на изпълнение на договора ние обработваме Вашите лични данни както следва  

а. Изпълнение на предмета на договора 

Доколкото това е необходимо за изпълнението на договора, ние обработваме Вашите лични данни с цел изпълнение на предмета на договора, напр. за да осъществим контакс с Вас, да доставим стока, да разясним евент. допълнителни въпроси и да осъществим съпътстващото обслужване.  

Ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение и прекратяване на договора въз основа на следните правни норми:

• изпълнението на договор или провеждането на преддоговорни мерки се извършва в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква б на Общия регламент относно защитата на данните.

б. Заплащане

За осъществяване на плащането ние използваме доставчици на разплащателни услуги и банки. 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение и прекратяване на договора въз основа на следните правни норми:

• изпълнението на договор или провеждането на преддоговорни мерки се извършва в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква б на Общия регламент относно защитата  на данните.

в. Спазване на законовите предписания

Ние обработваме Вашите лични данни и за да изпълним други наши регламентирани от закона задължения, възникнали във връзка с изпълнението на договора. Към тях спадат по-специално сроковете за съхранение, регламентирани от търговското, стопанското и данъчното право. 

Ние обработваме Вашите лични данни с цел сключване, изпълнение и прекратяване на договора въз основа на следните правни норми:

• за изпълнението на регламентирани от закона задължения, на което подлежим съгласно чл. 6 ал. 1 буква в на Общия регламент относно защитата на данните и по-специално на такива, регламентирани от  търговското, стопанското и данъчното право.

г. Правоприлагане

Ние обработваме Вашите лични данни също така и за да предявим претенциите си и и да упражним законовите си права. Ние обработваме Вашите лични данни и за наша защита срещу правни искове. Ние обработваме Вашите лични данни и доколкото това се налага за предотвратяването и наказателното преследване на престъпления.  

Ние обработваме Вашите лични данни с цел упражняване на законовите си права:

• като мярка за защита на нашия легитимен интерес съгл. чл. 6 ал. 1 буква е от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото се налага да предявим законови претенции, да се защитим при правен спор или да предотвратим или разкрием престъпление.

 

VI. Продължителност на съхранението на данните

1. Информативно потребление на уебсайта

При чисто информативното потребление на нашия уебсайт ние запаметяваме Вашите лични данни на сървърите си до края на посещението Ви на нашата уеб страница. Вашите лични данни се изтриват веднага след напускането на нашата уеб страница. Сървърните лог-файлове обаче се запаметяват за период от 1 месец. 

Инсталираните от нас бисквитки по правило също се изтриват след напускане на нашия уебсайт. Това обаче не важи за идентифициращите (логин) бисквитки.  Те се запаметяват за срок от 24 часа. Горното обаче не важи за бисквитките, поставени от инструмента за анализ Google Analytics. Същите се съхраняват за срок от до 2 години. Бисквитките, поставени от уеб услугата Hotjar, се запаметяват за срок до 365 дни. Вие имате възможност по всяко време сами да изтриете инсталираните бисквитки.

2. Активно използване на уебсайта, заявки за контакт и сключване на договор  

При активно потребление на нашия уебсайт, както и при запитвания и сключване на договори извън рамките на уеб страницата, ние първоначално запаметяваме Вашите лични данни за периода на отговаряне на Вашето запитване. Ако се стигне до делови отношения и/или до сключване на договор, ние запаметяваме Вашите лични данни за периода на нашите делови отношения, респ. на договора. Това включва и периода на постигане на договора (преддоговорни правни отношения), както и на изпълнението му. 

Ние също така запаметяваме Вашите лични данни до изтичане на срока на давност на евентуални правни претенции, произтичащи от отношенията с Вас, с цел да можем, ако се наложи, да ги използваме като доказателство. Срокът на давност по правило е между 12 и 36 месеца, но може да е с продължителност и до 30 години.  

С изтичането на давността ние изтриваме Вашите лични данни, с изключение на случаите, когато е налице законов срок на съхранение, регламентиран напр. от Търговския кодекс (§§ 238, 257 ал. 4 ТК) или от Данъчния кодекс (§ 147 ал. 3, 4 ДК). Тези срокове на съхранение може да са с продължителност от две до десет години.
 

VII. Категории получатели на лични данни

Първоначален достъп до Вашите лични данни имат единствено нашите сътрудници, доколкото им е възложена тяхната обработка.  Ние препращаме Вашите лични данни, доколкото това е позволено и предписано от закона и на други получатели, които изпълняват за нас услуги във връзка с уебсайта ни или със сключването на договор. При това ние ограничаваме предаването на Вашите лични данни до необходимото, по-специално що се касае до осъществяване на поръчката Ви. Частично предоставяме Вашите лични данни на нашите подизпълнители в качеството им на обработващи данните, като същите са строго обвързани да боравят с Вашите лични данни по наши указания. 

По-долу са изброени категориите получатели на Вашите лични данни: 

• доставчици на разплащателни услуги и банки при осъществяването на плащане;

• доставчици на компютърни услуги за администрирането и хостинга на нашия уебсайт или за работата на нашите приложения;

• юридически консултанти за предявяване на нашите претенции.
 

VIII. Трансфер на данни в трети държави

В рамките на използването на инструменти на Google ние изпращаме Вашия съкратен IP-адрес в САЩ. Трансферът на данни се основава на Решение за изпълнение (EС) 2016/1250 на Европейската комисия от 12. юли 2016 г. в съответствие с Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на предлаганата защита от Щита за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. 

Ние не предаваме Вашите лични данни в държави извън ЕС, респ. EИП, или на международни организации.  
 

IX. Вашите права като субект на данни

В качеството си на субект на данни Вие имате следните законово регламентирани права, които можете да предявите спрямо нас:    

Право на информираност: В рамките на чл. 15 на Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право по всяко време да изискате от нас информация дали обработваме касаещи Ви лични данни. В този случай Вие имате право в рамките на чл. 15 на Общия регламент относно защитата на данните да поискате информация за тези лични данни, както и определена друга информация (напр. цели на обработването, категории лични данни, категории получатели, планиран срок на съхранение, Вашите права, произход на данните, използване на автоматизиран механизъм за вземане на решения и, в случай на трансфер в трета страна - съответните гаранции) и да изискате копие на данните си.  

Право на коригиране: Съгласно чл. 16 от Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право да поискате от нас коригиране на запаметените Ваши лични данни, ако същите са неточни или неверни.   

Право на изтриване:  При условията на чл. 17 от Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право да изискате от нас незабавно изтриване на касаещите Ви лични данни. Правото на изтриване е неприложимо между другото и в случаите, когато обработването на лични данни е необходимо за: 

• упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

• спазване на наше правно задължение (напр. законово постановени срокове на съхранение);

• установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Право на ограничаване на обработката:  При условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработката на Вашите лични данни.  

Право на преносимост на данните:  При условията на чл. 20 на Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право да изискате от нас да Ви предоставим засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. 

Право на отказ:  Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни с бъдещо действие.  

Право на възражение:  При условията на чл. 21 от Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което да ни задължи да прекратим обработката на Вашите лични данни. Правото на възражение се простира само в определените чрез чл. 21 от Общия регламент относно защитата на данните рамки. Също така е възможно прекратяването на обработката да противоречи на нашите интереси, така че ние, въпреки Вашето възражение, да продължим да обработваме Вашите лични данни.   

Право на подаване на жалба до надзорен орган:  При условията на чл. 77 от Общия регламент относно защитата на данните Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, и по-специално до такъв в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Правото на подаване на жалба не може да бъде засегнато от друго административно или съдебно средство за правна защита. 

Компетентният за нас надзорен орган е:   
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Телефон: 0981 531300
Факс: 0981 53981300
Имейл: poststelle@lda.bayern.de 

Ние все пак Ви препоръчваме първоначално винаги да адресирате жалбата си до нашето пълномощно лице по защита на данните.  

Вашите искания за упражняване на правата Ви следва по възможност да бъдат изпратени в писмена форма на посочения по-горе адрес или директно до нашето пълномощно лице по защита на данните. 
 

X. Обхват на Вашите задължения за предоставяне на данни

Вие принципно не сте задължени да ни предоставяте Ваши лични данни. Ако не ни предоставите Вашите данни, Вие няма да можете да ползвате нашия уебсайт, няма да получавате отговор на запитванията си и няма да можете да сключите договор с нас. Личните данни, задължително необходими ни за горепосочените цели на обработка, са обозначени с *. Останалите полета са доброволни и попълването им не е задължително.

 

XI. Автоматизирано внимание на решения / профилиране

Ние не използваме автоматизиран механизъм за вземане на решения или профилиране (автоматичен анализ на Вашите лични обстоятелства).

 

XII. Линкове към други интернет страници

Настоящата Декларация за защита на личните данни се отнася изключително до нашия уебсайт. Ние не носим отговорност за съдържанието на външни уеб страници. Това важи по-специално за посочените на нашия уебсайт линкове към други уебсайтове, върху чието съдържание ние нямаме влияние. 

Ако се прехвърлите посредством линк на друга уеб страница, Ви препоръчваме да се запознаете с нейните правила за защита на данните.
 

Информация за правото на възражение чл. 21 на Общия регламент относно защитата на данните

Ако са налице основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, Вие имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на Вашите данни, извършващо се на основание чл. 6 ал. 1 е на Общия регламент относно защитата на данните (обработка на данни на базата на  съпоставяне на интереси) или на чл. 6 ал. 1 д на Общия регламент относно защитата на данните (обработка на данните за изпълнението на задача от обществен интерес).  

Ако подадете жалба, ние ще спрем обработката на Вашите лични данни, освен ако не посочим императивни законни основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването не служи за установяването, упражняването или защитата на правото на иск.

 

Жалбата може да бъде подадена в свободен текст до 
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de