Varstvo podatkov

www.metzblue.com

Varstvo vaših osebnih podatkov je pri nas izredno pomembno. V nadaljevanju vas v skladu s členi 12, 13, 14 in 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbe) obveščamo o ravnanju z vašimi osebnimi podatki pri obisku našega spletnega mesta www.metz-ce.de in pri sklenitvi, izvajanju in koncu pogodb z nami.
Osebni podatki so posamezni podatki o osebnih in stvarnih razmerah določenega ali določljivega posameznika. Sem spadajo informacije kot ime, naslov, telefonska številka in datum rojstva. 

 

I. Upravljavec

Odgovorni upravljavec v smislu Uredbe je
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-Mail: info@metz-ce.de
 

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Jürgen Schmidt
E-Mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Informacijska raba spletnega mesta

Naše spletno mesto lahko obiščete, ne da bi pri tem posredovali svoje osebne podatke. Če naše spletno mesto uporabljate samo v informativne namene in se pri tem torej ne prijavite ter nam tudi na druge načine ne posredujete osebnih podatkov, ne obdelujemo vaših osebnih podatkov, razen podatkov, ki jih posreduje vaš brskalnik in ki omogočajo vaš obisk na našem spletnem mestu, ter informacij, ki jih prejmemo v okviru uporabljenih piškotkov za statistično analizo uporabe našega spletnega mesta. 

Za namene tehnične razpoložljivosti spletnega mesta je potrebno, da obdelujemo določene samodejno posredovane informacije v zvezi z vami, da lahko vaš brskalnik prikaže naše spletno mesto in ga lahko uporabljate. Te informacije se samodejno zbirajo pri vsakem priklicu naše spletne strani in se shranijo v naših strežniških dnevniških datotekah. Te informacije se nanašajo na računalniški sistem računalnika, uporabljenega za dostop. Pri tem se zbirajo naslednje informacije: gostitelj, IP-naslov uporabnika, morebiti tudi ime uporabnika, datum in urni čas dostopa na stran.

Na našem spletnem mestu se uporablja Piwik (ki se sedaj imenuje Matomo, glejte na matomo.org), storitev spletne analize na osnovi odprtega izvora, ki je skladna s predpisi o varstvu podatkov. Tako lahko svoje spletno mesto optimiziramo za vas in ga prilagodimo za bolj udobno uporabo. Piwik uporablja tako imenovane »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta. Zbrani podatki (npr. urni čas, priklicana stran, uporabljeni brskalnik, operacijski sistem) se shranijo v podatkovni zbirki. Vsi IP-naslovi se pred shranitvijo skrajšajo (zadnja n-terica se odstrani). Mi tako izvemo samo še, iz katerega omrežja je prišla poizvedba, ne pa tudi, iz katerega računalnika. Informacije o uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek (vključno z anonimiziranim IP-naslovom), ostanejo pod nadzorom podjetja Metz Consumer Electronics GmbH. Podjetje Metz Consumer Electronics GmbH te informacije uporablja za analizo uporabe spletnega mesta in sestavo poročil o aktivnostih na spletnem mestu. Povezava shranjenih podatkov z drugimi viri podatkov ali posredovanje tretjim osebam se ne izvaja.

Več informacij o varstvu podatkov pri storitvah Piwik/Matomo najdete na matomo.org/privacy

Vaše osebne podatke za tehnično zagotavljanje našega spletnega mesta obdelujemo na naslednji zakoniti podlagi:

• za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe v skladu s točko (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe, če naše spletno mesto obiščete za informiranje o naših izdelkih ali storitvah; in

• zaradi naših zakonitih interesov v skladu s točko (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe, da vam spletno mesto lahko tehnično damo na razpolago. Naš zakoniti interes je pri tem, da vam damo na voljo privlačno, tehnično brezhibno in za uporabnike prijazno spletno mesto ter da izvajamo ukrepe za zaščito svojega spletnega mesta pred spletnimi nevarnostmi in preprečimo, da bi naše spletno mesto predstavljalo spletno nevarnost za tretje osebe.
 

III. Aktivna raba spletnega mesta in sklepanje pogodbe

Poleg povsem informativne rabe našega spletnega mesta naše spletno mesto lahko uporabljate tudi aktivno, npr. za naročanje katalogov, iskanje specializiranih trgovcev v svoji bližini, prijavo na naše elektronsko glasilo ali navezavo stikov z nami. Poleg zgoraj opisane obdelave vaših osebnih podatkov pri povsem informacijski rabi našega spletnega mesta v tem primeru obdelujemo še vaše druge osebne podatke, ki jih rabimo za obdelavo vašega naročila oz. za obdelavo in odziv na vaše poizvedbe. 

a. Kontaktne poizvedbe

Da lahko obdelujemo in odgovarjamo na prejete poizvedbe, npr. preko kontaktnega obrazca ali našega naslova e-pošte, obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih sporočite v zvezi s temi postopki. Sem vsekakor spadata vaše ime in naslov e-pošte, da vam lahko pošljemo odgovor, ter druge informacije, ki nam jih pošljete v okviru svojega sporočila. 

Osebne podatke v zvezi z odgovori na vprašanja uporabnikov obdelujemo na naslednji zakoniti podlagi:

• zaradi naših zakonitih interesov v skladu s točko (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe, naš zakoniti interes je ustrezno odzivanje na kontaktne poizvedbe. 

b. Sklepanje pogodbe

Če na našem spletnem mestu naročite eno od naših storitev (npr. pošiljanje kataloga), obdelujemo vaše osebne podatke, da sprejmemo naročilo, ga izvedemo in vam lahko zagotovimo naročene izdelke ali storitve. Pri tem obdelujemo podatke, vsebovane v obrazcih za vnos (obvezni podatki so označeni z *, vsi drugi podatki so prostovoljni):

• nagovor
• priimek
• ulica/hišna številka
• poštna številka
• kraj
• naslov e-pošte
• telefonska številka
• drugi podatki, ki nam jih posredujete v svojem sporočilu

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklepanje, izvedbo in zaključitev pogodbe na naslednji zakoniti podlagi:

• za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe v skladu s točko (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe.

c. Elektronsko glasilo (»Newsletter«)

Obdelava podatkov ob prijavi na glasilo po elektronski pošti

Če se prijavite na naše elektronsko glasilo, pri tem obdelujemo potrebne ali z vaše strani dodatno posredovane podatke za redno pošiljanje glasila po elektronski pošti. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za pošiljanje svojega elektronskega glasila na naslednji zakoniti podlagi:

• na podlagi vaše privolitve v obdelavo podatkov v skladu s točko (a) odstavka 1 člena 6 Uredbe.
 

IV. Kontaktne poizvedbe in sklepanje pogodb izven spletnega mesta

Če nam posredujete kontaktno poizvedbo ali z nami sklenete pogodbo, vendar ne preko našega spletnega mesta, temveč po drugih komunikacijskih poteh (npr. po e-pošti, telefonu, osebno), obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete v okviru sklepanja pogodbe oz. pri povpraševanju in ki so potrebni za sklenitev pogodbe, posredovanje naših izdelkov ali storitev ali za odziv na poizvedbe. 

a. Kontaktne poizvedbe

Za obdelavo in odziv na vaše poizvedbe, npr. po telefonu, po pošti ali na naš naslov e-pošte, obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v zvezi s tem. Sem vsekakor spadajo vaše ime in podatki o vašem naslovu kot naslov e-pošte, poštni naslov ali številka telefaksa, da vam lahko pošljemo odgovor, ter druge informacije, ki ste nam jih posredovali v okviru svojega sporočila. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za odgovarjanje na poizvedbe uporabnikov na naslednji zakoniti podlagi:

• zaradi naših zakonitih interesov v skladu s točko (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe; naš zakoniti interes je ustrezno odzivanje na kontaktne poizvedbe. 

b. Sklepanje pogodbe

Če po telefonu, e-pošti ali osebno naročite enega od naših zastonj ali plačljivih izdelkov ali storitev, obdelujemo vaše osebne podatke, da sprejmemo naročilo, ga izvedemo in vam lahko zagotovimo naročene izdelke ali storitve. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklepanje, izvedbo in zaključitev pogodbe na naslednji zakoniti podlagi:

• za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe v skladu s točko (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe.

c. Preverjanje bonitete

Če izvedemo dobavo pred plačilom, si pridržujemo pravico, da zaradi svojih zakonitih interesov po potrebi pridobimo informacije o boniteti na podlagi matematično-statističnih metod, in sicer pri naslednjem podjetju: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg 

Pri tem posredujemo osebne podatke, potrebne za preverjanje bonitete, in uporabljamo prejete informacije o statistični verjetnosti zamude pri plačevanju. Informacije o boniteti lahko vsebujejo vrednosti verjetnosti (vrednosti Score), ki se izračunajo na podlagi znanstveno priznanih matematično-statističnih metod. Pri tem se tveganje prihodnjega nerednega plačevanja stranke izpeljuje iz številnih lastnosti, na primer dohodkov, podatkov naslova, poklica, družinskega statusa in dosedanjega plačevanja. Rezultat se izrazi v obliki številske vrednosti (t. i. Score). Tako pridobljene informacije predstavljajo osnovo našega odločanja o sklepanju, izvedbi ali koncu pogodbenega razmerja. Možnosti izbire načinov plačila pa niso odvisne od teh informacij. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklepanje, izvedbo in zaključitev pogodbe na naslednji zakoniti podlagi:

• zaradi naših zakonitih interesov v skladu s točko (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe, naš zakoniti interes je finančno zavarovanje v primeru naše predhodne izvedbe dobave kot zaščita pred nerednim plačevanjem in za zaščito pred prevaro.
 

V. Obdelava podatkov med izvajanjem pogodbe

Med izvajanjem pogodbe osebne podatke obdelujemo, kot sledi: 

a. Izvajanje storitev

Če je to potrebno v okviru izpolnjevanja pogodbe, obdelujemo osebne podatke za izvajanje storitev, npr. za navezavo stikov z vami, dobavo blaga, razjasnitev naknadnih vprašanj in izvajanje servisnih storitev. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklepanje, izvedbo in zaključitev pogodbe na naslednji zakoniti podlagi:

• za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe v skladu s točko (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe.

b. Plačilo

Za izvajanje plačil vključujemo izvajalce plačilnih storitev in banke. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklepanje, izvedbo in zaključitev pogodbe na naslednji zakoniti podlagi:

• za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe v skladu s točko (b) odstavka 1 člena 6 Uredbe.

c. Skladnost z zakonskimi predpisi

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za izpolnjevanje drugih obvezujočih statutarnih dolžnosti v zvezi z izvajanjem pogodbe. Sem še posebej spadajo roki hrambe, navedeni v trgovinski, obrtni ali davčni zakonodaji. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklepanje, izvedbo in zaključitev pogodbe na naslednji zakoniti podlagi:

• za izpolnitev zakonske obveznosti, ki v skladu s točko (c) odstavka 1 člena 6 Uredbe za nas še posebej velja v povezavi trgovinskimi, obrtnimi ali davčnimi zakonskimi predpisi.

d. Uveljavljanje pravnih zahtevkov

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za uresničevanje svojih pravic in uveljavljanje svojih pravnih zahtevkov. Vaše osebne podatke obdelujemo še za svojo obrambo pred pravnimi zahtevki in kadar je to potrebno za preprečevanje in pregon kazenskih dejanj. 

Vaše osebne podatke obdelujemo za uveljavljanje pravnih zahtevkov:

• zaradi naših zakonitih interesov v skladu s točko (f) odstavka 1 člena 6 Uredbe, kadar uresničujemo svoje pravne zahtevke ali za namene obrambe pri pravnih sporih ter za preprečevanje ali preiskave kazenskih dejanj.
 

VI. Trajanje shranjevanja

1. Informacijska raba spletnega mesta

Pri izključno informacijski rabi našega spletnega mesta shranimo osebne podatke na svojih strežnikih med trajanjem obiska našega spletnega mesta. Ko naše spletno mesto zapustite, se vaši osebni podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Strežniške dnevniške datoteke pa shranimo za obdobje 1 meseca. 

Tudi piškotki, ki se namestijo pri obisku našega spletnega mesta, se po zapustitvi spletnega mesta takoj izbrišejo. To pa ne velja za piškotke za prijavo. Ti se shranijo za obdobje 24 ur. To tudi ne velja za piškotke, ki jih namesti orodje za spletno analizo Google Analytic. Ti se na vaši napravi shranijo za obdobje do 2 let. Piškotki, ki jih namesti storitev Hotjar, se shranijo za do 365 dni. Nameščene piškotke lahko kadar koli izbrišete sami.

2. Aktivna raba spletnega mesta in kontaktne poizvedbe ter sklenitve pogodb 

Pri aktivni uporabi našega spletnega mesta in pri kontaktnih poizvedbah ter sklenitvah pogodb izven spletnega mesta vaše osebne podatke najprej shranimo za obdobje odgovarjanja na vašo poizvedbo. Če z vami sklenemo poslovni odnos ali pogodbeno razmerje, vaše osebne podatke shranimo za obdobje našega poslovnega odnosa oz. pogodbenega razmerja. To vključuje tudi priprave na sklenitev pogodbe (predpogodbeno pravno razmerje) in izvajanje pogodbe. 

Vaše osebne podatke dodatno shranimo do začetka zastaranja možnosti za uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov iz razmerja z vami, da jih lahko po potrebi uporabimo v dokazne namene. Rok zastaranja praviloma znaša med 12 in 36 mesecev, vendar lahko pomeni tudi 30 let. 

Po nastopu zastaranja vaše osebne podatke izbrišemo, razen če zanje velja zakonski rok hrambe, na primer iz nemškega Trgovinskega zakonika (4. ods., §§ 238, 257 HGB) ali Davčnega zakonika (3., 4. ods., § 147 AO). Ti zakonski roki hrambe lahko obsegajo od dveh do desetih let.
 

VII. Kategorije uporabnikov

Na začetku se z vašimi osebnimi podatki seznanijo samo naši zaposleni, ki se ukvarjajo z izvedbo. Vaše osebne podatke pa posredujemo tudi drugim uporabnikom, če je to dovoljeno ali predpisano z zakonom; ti uporabniki za nas izvajajo storitve v zvezi z našim spletnim mestom ali sklepanjem pogodbe. Pri posredovanju vaših osebnih podatkov se omejujemo na potrebne podatke, še posebej za izvedbo vašega naročila. Naši izvajalci storitev deloma vaše osebne podatke pridobijo kot obdelovalci podatkov v našem imenu in potem zanje veljajo naša stroga pravila glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki. 

V nadaljevanju navajamo vrste uporabnikov vaših osebnih podatkov: 

• izvajalci plačilnih storitev in banke pri obdelavi plačil,

• izvajalci IT-storitev v okviru upravljanja in gostovanja našega spletnega mesta ali delovanja naših aplikacij,

• pravni svetovalci pri uveljavljanju naših zahtevkov.
 

VIII. Prenos v tretjo državo

V okviru uporabe orodij podjetja Google prenesemo vaš skrajšani IP-naslov v ZDA. Podlaga za prenos podatkov je Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA. 

Drugače pa vaših osebnih podatkov ne posredujemo v države izven EU oz. EGP ali mednarodnim organizacijam. 
 

IX. Vaše pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Ob izpolnitvi zakonskih pogojev lahko kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v razmerju do nas uveljavljate naslednje pravice: 

Pravica dostopa do osebnih podatkov: V okviru člena 15 Uredbe imate pravico, da od nas dobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, imate v skladu s členom 15 Uredbe pravico dostopa do osebnih podatkov in dodatnih informacij (npr. o namenih obdelave, vrsti zadevnih osebnih podatkov, kategoriji uporabnikov, predvidenem obdobju hrambe, obstoju pravic, viru podatkov, uporabi avtomatiziranega sprejemanja odločitev in v primeru prenosa v tretjo državo o ustreznih zaščitnih ukrepih) in do kopije svojih podatkov. 

Pravica do popravka: V skladu s členom 16 Uredbe imate pravico doseči, da popravimo vaše pri nas shranjene osebne podatke, če so ti netočni ali napačni. 

Pravica do izbrisa: Pod pogoji iz člena 17 Uredbe imate pravico od nas doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami. Pravica do izbrisa med drugim ne velja, če je obdelava osebnih podatkov potrebna 

• za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, 

• za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, ki velja za nas (npr. zakonski roki hrambe),

• za uresničevanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Pravica do omejitve obdelave: Pod pogoji iz člena 18 Uredbe imate pravico od nas doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pod pogoji iz člena 20 Uredbe imate pravico od nas doseči, da od nas prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki se nanašajo na vas in ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. 

Pravica do preklica: Pravico imate, da kadar koli prekličete svojo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Pravica do ugovora: Pod pogoji iz člena 21 Uredbe imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, tako da moramo z obdelavo vaših osebnih podatkov prenehati. Ta ugovor velja samo v okviru meja, predvidenih v členu 21 Uredbe. Pri tem pa lahko naši interesi prevladajo nad zaključitvijo obdelave, tako da imamo lahko kljub vašemu ugovoru pravico obdelovati vaše osebne podatke. 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pod pogoji iz člena 77 Uredbe imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, še posebej v državi svojega bivališča, delovnega mesta ali na kraju domnevne kršitve, če ste mnenja, da se pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršijo določbe Uredbe. Pravica do vložitve pritožbe velja neodvisno od morebitne pravice do upravnega ali sodnega varstva. 
 

Z nas je pristojen nadzorni organ:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telefon: 0981 531300
Faks: 0981 53981300
Email: poststelle@lda.bayern.de 

Vsekakor pa vam priporočamo, da pritožbo najprej naslovite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. 

Svoje dopise v zvezi s svojimi pravicami po možnosti pisno naslovite na zgoraj navedeni naslov ali neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo pravic.
 

X. Obseg vaše dolžnosti zagotavljanja podatkov

Načeloma nam niste dolžni posredovati svojih osebnih podatkov. Če pa nam jih ne posredujete, vam ne moremo dati na razpolago svojega spletnega mesta, odgovarjati na vaša povpraševanja ali skleniti pogodbe z vami. Osebni podatki, ki jih nujno potrebujemo za zgoraj navedene namene obdelave, so označeni z *. Druge navedbe so prostovoljne in jih ni treba vnesti.

 

XI. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

Pri nas ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov (avtomatizirane analize vaših osebnih okoliščin).

 

XII. Povezave do drugih spletnih mest

Ta izjava o varstvu podatkov velja izključno za naše spletno mesto. za vsebine drugih spletnih strani nismo odgovorni. To še posebej velja za povezave do drugih spletnih mest z našega spletnega mesta, saj na njihove vsebine nimamo nobenega vpliva. 

Če uporabite povezavo do drugega spletnega mesta, vam priporočamo, da se seznanite s pravili o varstvu podatkov, ki veljajo za to spletno mesto.
 

Pravica do ugovora po členu 21 Uredbe

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na točki (e) ali (f) odstavka 6 člena 1 Uredbe (obdelava podatkov na podlagi primerjave interesov) ali na točki (e) odstavka 6 člena 1 Uredbe (obdelava podatkov v javnem interesu). 

Če obdelavi ugovarjate, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Svoj ugovor lahko v neuradni obliki naslovite na
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de