Privatlivspolitik

www.metzblue.com

Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige data. Herunder informerer vi i overensstemmelse med artikel 12, 13, 14 og 21 i GDPR om, hvordan vi behandler dine personlige data, når du bruger vores hjemmeside www.metz-ce.de og igangsætter, gennemfører og indgår en kontrakt med os. Persondata er individuelle oplysninger om personlige eller materielle forhold for en bestemt eller definerbar fysisk person. Dette omfatter oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

 

I. Ansvarlig myndighed

Det kontor, der er ansvarligt for GDPR, er:
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-Mail: info@metz-ce.de


Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesansvarlige:
Jürgen Schmidt
E-Mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Brug af hjemmesiden til orientering

Du kan besøge vores hjemmeside anonymt uden at oplyse nogen personlige oplysninger. Hvis du kun bruger vores hjemmeside til orientering, dvs. at du hverken registrerer dig eller videregiver oplysninger om dig selv, vil vi ikke behandle nogen personlige data, bortset fra data, der overføres af din browser for at du kan besøge hjemmesiden, og oplysninger, der overføres til os af de cookies, som vi anvender til at foretage statistiske analyser af brugen af hjemmesiden. 

Til tekniske formål vedrørende hjemmesiden er vi forpligtet til at behandle visse data, som du overfører automatisk, så din browser er i stand til at vise vores hjemmeside, og for at du kan bruge den. Disse oplysninger indsamles automatisk, hver gang vores hjemmeside bliver besøgt, og de gemmes i vores servers logfiler. Disse oplysninger vedrører computersystemet på den adgangsgivende computer. Følgende oplysninger indsamles: vært, brugerens IP-adresse, muligvis også brugerens navn, dato og klokkeslæt for adgang.

Vores hjemmeside bruger Piwik, (nu kaldet Matomo, se matomo.org), som er et webanalysesystem med open source, der overholder databeskyttelsesreglerne. Det hjælper os med at optimere websiderne og gøre dem mere brugervenlige for dig. Piwik bruger "cookies". Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. De indsamlede data (inkl. tid, besøgte sider, brugerens browser og operativsystem) gemmes i en database. Alle IP-adresser bliver afkortet, inden de gemmes (den sidste tupel bliver fjernet). Vi er kun i stand til at se hvilket netværk, forespørgslen kommer fra, ikke hvilken computer. Cookie-genererede oplysninger om brugen af denne hjemmeside (inkl. anonymiseret IP-adresse) er underlagt Metz Consumer Electronics GmbH's databeskyttelse. Metz Consumer Electronics GmbH anvender disse oplysninger til at evaluere brugen af hjemmesiden og til at sammensætte rapporter om aktiviteten på hjemmesiden. Gemte data knyttes ikke til andre datakilder og deles ikke med tredjeparter. Du kan få yderligere oplysninger om Piwik/Matomos databeskyttelse på matomo.org/privacy

Vi behandler dine personlige data med henblik på at teknisk stille vores hjemmeside til rådighed på følgende juridiske grundlag:

• to protect our legitimate interests in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR in being able to provide the website in technical terms. Our legitimate interest is to provide you with an attractive, technically functioning and user-friendly website, as well as to take measures to protect our website from cyber attacks and prevent our website from being the source of cyber attacks for third parties.

• at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR for at kunne stille hjemmesiden til rådighed i en teknisk henseende. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en attraktiv, teknisk velfungerende og brugervenlig hjemmeside samt at beskytte vores hjemmeside mod cyberangreb og forhindre, at vores hjemmeside bliver kilde til cyberangreb for tredjeparter.

 

III. Aktiv brug af hjemmesiden og indgåelse af kontrakt

Foruden udelukkende at bruge vores hjemmeside til information, kan du også bruge vores hjemmeside aktivt, f.eks. til at bestille kataloger, finde lokale specialforhandlere, tilmelde dig vores nyhedsbrev eller til at kontakte os. Foruden at behandle de personlige data, der overføres, når du udelukkende bruger vores hjemmeside til information som beskrevet ovenfor, så behandler vi også andre personlige data, der er nødvendige for at ekspedere din ordre og/eller behandle og svare på dine forespørgsler.

a. Henvendelse

Vi behandler de personlige oplysninger, du har oplyst i denne forbindelse, for at kunne behandle og besvare forespørgsler, der bliver sendt til os, f.eks. via kontaktformularen eller til vores e-mailadresse. Dette gælder i alle tilfælde dit navn og din e-mailadresse, så vi kan besvare din henvendelse, samt andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med din kommunikation. 

Vi behandler dine personlige data med henblik på at besvare brugerhenvendelser på følgende juridiske grundlag:

• for at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores legitime interesse er at besvare henvendelser på en hensigtsmæssig måde. 

b. Indgåelse af kontrakter

Hvis du bruger vores hjemmeside til at bestille en af vores tjenester (f.eks. forsendelse af kataloger), behandler vi dine personlige data, således at vi kan modtage og ekspedere din ordre samt levere de produkter eller tjenester, som du har bestilt. I dette tilfælde behandler vi de data, der er angivet i de relevante indtastningsformularer (obligatoriske oplysninger er markeret med *; alle andre oplysninger er valgfrie):

• Titel
• Efternavn
• Vej/husnummer
• Postnummer
• Sted
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Andre data, som du har angivet i din e-mail

Vi behandler dine personlige data med henblik på igangsættelse, gennemførelse og afslutning på følgende juridiske grundlag:

• at opfylde en kontrakt eller foretage foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

 

IV. Henvendelser og indgåelse af kontrakter uden for hjemmesiden

Hvis du henvender dig eller indgår en kontrakt med os, og dette ikke sker via vores hjemmeside, men via andre kommunikationskanaler (f.eks. e-mail, telefon, personligt), behandler vi de personlige data, du sender os, når du indgår kontrakten eller henvender dig, og som er nødvendige for os for at kunne indgå kontrakten, levere vores produkter eller tjenester eller svare på din henvendelse.  

a. Henvendelse

Vi behandler de personlige oplysninger, du har oplyst i denne sammenhæng, for at kunne behandle og besvare henvendelser, der f.eks. sendes til os via telefon, post eller til vores e-mailadresse. Dette indbefatter dit navn og dine adresseoplysninger, såsom e-mailadresse, adresse og faxnummer, så vi kan besvare din forespørgsel, samt andre oplysninger, der sendes til os som led i din kommunikation.

Vi behandler dine personlige data med henblik på at besvare brugerhenvendelser på følgende juridiske grundlag:

• for at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores legitime interesse er at besvare henvendelser på en hensigtsmæssig måde.

b. Indgåelse af kontrakter

Hvis du bestiller et af vores betalte eller gratis produkter eller tjenester via telefon, e-mail eller personligt, behandler vi dine personlige data, så vi kan modtage og ekspedere din ordre samt levere de produkter eller tjenester, du har bestilt. 

Vi behandler dine personlige data med henblik på igangsættelse, gennemførelse og afslutning på følgende juridiske grundlag:

• at opfylde en kontrakt eller foretage foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

c. Kreditvurdering

Hvis vi har leveret tjenester på forhånd, forbeholder vi os retten til at indhente en kreditrapport på basis af matematiske og statistiske metoder fra følgende virksomhed for at beskytte vores legitime interesser: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstrasse 11, 90489 Nuremberg, Tyskland 

Til dette formål videregiver vi alle personlige data, der er nødvendige for en kreditrapport, og anvender de oplysninger, vi modtager vedrørende den statistiske sandsynlighed for en misligholdelse af betalingen. Kreditoplysningerne kan indeholde værdier for sandsynlighed udregnet på basis af videnskabeligt anerkendte matematiske og statistiske metoder. En række markører – herunder indkomst, adresse, erhverv, civilstand og nuværende betalingsmønster – bruges til at bestemme sandsynligheden for fremtidig misligholdelse af kundens betalinger. Resultatet kommer til udtryk i form af en betalingsværdi. Oplysninger, der modtages således, danner grundlag for vores beslutning om at påbegynde, gennemføre eller indgå kontrakten. Muligheden for at vælge en af de tilbudte betalingstyper er uafhængig af oplysninger af denne art. 

Vi behandler dine personlige data med henblik på igangsættelse, gennemførelse og indgåelse af en kontrakt på følgende juridiske grundlag:

• at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores legitime interesse ligger i at sikre vores tjenester økonomisk og i at beskytte mod misligholdelse af betalinger og svindel.

 

V. Kontrakter indgået via Amazon Marketplace

Tak for din interesse i vores butik på Amazon Marketplace.  

a. Besøg på hjemmesiden Amazon.de

Ved at besøge Amazon.de har du accepteret de betingelser, der er beskrevet i privatlivspolitikken for Amazon.de. I denne henseende er Amazon ansvarlig for behandlingen af data. Amazons privatlivspolitik kan findes her: www.amazon.com/gp/help/customer/display.html

b. Besøg på vores hjemmeside

Du kan besøge vores hjemmeside på Amazon Marketplace uden at oplyse personlige oplysninger. Hvis du kun bruger vores hjemmeside til orientering, dvs. at du hverken registrerer dig eller på anden vis videregiver oplysninger om dig selv, vil vi ikke behandle nogen personlige data, bortset fra data, der overføres af din browser for at du kan besøge hjemmesiden, og oplysninger, der overføres til os af de cookies, som vi anvender til at foretage statistiske analyser af brugen af hjemmesiden.

c. Dataindsamling til behandling af kontrakter og kontakt

Dine personlige data indsamles via Amazon eller direkte af os, såfremt du oplyser dem, når du afgiver din ordre, eller når du kontakter os (f.eks. ved hjælp af kontaktformularen eller via e-mail). Det er os og Amazon, der er de ansvarlige. Alle data, der indsamles via Amazon, behandles på Amazons servere og videresendes til os for behandling af kontrakten eller for at håndtere din forespørgsel i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b i GDPR.

Obligatoriske felter er markeret, da disse data er nødvendige for os for at kunne gennemføre kontrakten eller din forespørgsel, og du kan ikke gennemføre din ordre eller indsende din forespørgsel med mindre du indsender disse oplysninger. Inputformularerne angiver de data, der skal indsamles.

d. Deling af data

Med henblik på kontraktopfyldelse i henhold til artikel 6 stk. 1, s. 1, litra b i GDPR deler vi dine data med den transportør, der er ansvarlig for leveringen, for så vidt dette er nødvendigt for levering af de bestilte varer. Afhængigt af den valgte udbyder af betalingstjenester i ordreprocessen deler vi de indsamlede betalingsdata med det kreditinstitut, der har fået overdraget betalingen, og eventuelle udbydere af betalingstjenester, der er overdraget af os eller den valgte betalingstjeneste med henblik på at behandle betalinger. De udvalgte udbydere af betalingstjenester indsamler også selv nogle af disse data, hvis du åbner en konto hos dem. I så fald skal du logge ind hos udbyderen af betalingstjenesten med dine adgangsdata under bestillingsprocessen. Privatlivspolitikken for den respektive udbyder af betalingstjenester gælder i denne henseende.

Deling af data med udbydere af leveringstjenester
Såfremt du udtrykkeligt giver os dit samtykke under eller efter bestillingen, videresender vi din e-mailadresse til den valgte udbyder af leveringstjenester på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1 s. 1, litra a i GDPR, så den pågældende udbyder af leveringstjenester kan kontakte dig inden levering for at oplyse om eller arrangere leveringen.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger eller ved at henvende dig direkte til udbyderen af leveringstjenesten. Efter tilbagekaldelsen vil vi slette dine angivne data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at dine data kan anvendes på en anden måde, eller vi forbeholder os ret til at anvende dataene på en måde, der er tilladt ved lov, og som vi har informeret dig om i denne politik.

Deling af data for at behandle kontrakten
Ordrer på vores produkter fra Metz blue, der er placeret på Amazon Marketplace, behandles af agenturet Amazon YellowSky Deutschland GmbH, Hohe Strasse 8, 09112 Chemnitz. Dit navn, adresse og andre personlige data deles med YellowSky i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra b i GDPR udelukkende med det formål at behandle din online ordre. Dine data deles kun i det omfang, det faktisk er nødvendigt for at behandle ordren og dermed de kontraktmæssige forpligtelser. Nærmere oplysninger om databeskyttelse hos YellowSky og YellowSky Deutschland GmbH's privatlivspolitik kan ses på følgende link: yellowsky.eu/datenschutz

 

VI. Databehandling under kontraktens gennemførelse

Under gennemførelsen af kontrakten behandler vi dine personlige data således: 

a. Udførelse af tjenester

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontrakten, behandler vi dine persondata for at levere tjenester, f.eks. for at kontakte dig, levere varer, besvare forespørgsler og levere tjenester.   

Vi behandler dine personlige data med henblik på igangsættelse, gennemførelse og indgåelse af en kontrakt på følgende juridiske grundlag:

• at opfylde en kontrakt eller foretage foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

b. Betaling

Vi bruger udbydere af betalingstjenester og banker til at behandle betalinger.  

Vi behandler dine personlige data med henblik på igangsættelse, gennemførelse og indgåelse af en kontrakt på følgende juridiske grundlag:

• at opfylde en kontrakt eller foretage foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

c. Overholdelse af loven

Vi behandler dine personlige data for at overholde andre juridiske forpligtelser, der opstår som følge af gennemførelsen af kontrakten. Disse omfatter især perioder med handel, kommerciel eller skattemæssig opbevaring.

Vi behandler dine personlige data med henblik på igangsættelse, gennemførelse og indgåelse af en kontrakt på følgende juridiske grundlag:

• for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR, især i kombination med handelsmæssige, kommercielle eller skattemæssige bestemmelser.

d. Retshåndhævelse

Vi behandler dine personlige data for at gøre vores rettigheder gældende og gennemføre vores juridiske krav. På samme vis behandler vi dine personlige data, så vi kan forsvare os mod juridiske krav. Til sidst behandler vi dine personlige data til forebyggelse eller retsforfølgelse af strafbare handlinger i det omfang, det er påkrævet.    

Vi behandler dine personlige data med henblik på retshåndhævelse:

• at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, i det omfang vi gør juridiske krav gældende eller forsvarer os mod juridiske tvister eller forhindrer/opklarer kriminelle handlinger.

 

VII. Sociale medieplatforme

1. Generelle oplysninger

Vi bruger fanside(r) på sociale medieplatforme. Vi vil gerne forklare, hvordan data bliver behandlet, når du besøger vores fanside(r) på sociale medier i overensstemmelse med EJC's afgørelse af 5. juni 2018 om profiler på sociale medier: Vi præsenterer os selv og vores produkter på fanside(r) på sociale medier ud fra vores legitime interesse i henhold til artikel 6 stk. 1, litra f i GDPR under opdateret kundekommunikation og med henblik på annoncering og vores relationer. Du kan få adgang til vores fanside(r) på sociale medier regelmæssigt online, uanset om du har din egen brugerkonto på den relevante platform. I begge tilfælde behandles dine data imidlertid af den sociale medieplatform. Når du åbner den sociale medieplatform, registreres og gemmes din IP-adresse. Derudover vil der som regel blive lagt en cookie på din side, hvor dit besøg og yderligere data om dit besøg på den sociale medieplatform gemmes. Hvis du samtidig har din egen konto på den sociale medieplatform, vil dit besøg også blive registreret ved hjælp af cookies eller andre tekniske midler og blive tilknyttet din brugerkonto. Det betyder, at den sociale medieplatform løbende er i stand til at analysere din brugeradfærd. En brugerprofil oprettes med dine interesser, som den sociale medieplatform bruger til at tilpasse din brugeroplevelse til netop dine interesser, og i særdeleshed til at bringe målrettede reklamer både inden for og uden for den sociale medieplatform – i nogle tilfælde endda på tværs af forskellige enheder. Dine data kan også blive brugt til at lave markedsundersøgelser. Se privatlivspolitikkerne for de sociale medieplatforme, vi anvender, for at få yderligere oplysninger. Vi bruger muligvis også løbende data fra de sociale medieplatforme til at tilpasse brugen af vores fanside til dine interesser eller til at annoncere over for dig. Hvis du benytter vores fanside og er tilmeldt det pågældende sociale medie, vil vi også kunne genkende din brugerprofil og se dens indhold i overensstemmelse med det sociale medies brugsbetingelser. Hvis du modsætter dig dette, bedes du læse afsnittet "Cookies" nedenfor, som beskriver, hvordan du generelt administrerer cookies, og hvordan du slår dem fra. Det afsnit beskriver generelt, hvordan du kan undgå eller begrænse, at der gemmes cookies på dine enheder. Nedenfor kan du finde oplysninger, der er relevante for de enkelte fansider.

2. Cookies 

De sociale medier bruger cookies inden for deres legitime interesse i en teknisk velfungerende onlinetjeneste og dens økonomisk fordelagtige præsentation og optimering i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f i GDPR, så dens service kan bruges mere effektivt og mere pålideligt. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer, og som lagrer visse data om din brugeradfærd i din browser, så en tjeneste kan leveres i overensstemmelse med din tidligere brug. Nogle cookies kan være "sessionscookies", som automatisk slettes, når dit besøg på den sociale medieplatform er slut. Men der er også cookies, som lagres permanent på din computer, medmindre du sletter dem. I så fald vil den sociale medieplatform kunne identificere din browser, næste gang du åbner hjemmesiden, og dermed tilbyde tjenester i overensstemmelse med din tidligere brug af denne hjemmeside.

Din browser tillader dig at forhindre brugen af cookies, enten helt eller i enkelte tilfælde. Læs din browsers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger. Blokering af cookies kan påvirke funktionen af vores hjemmeside og andre hjemmesider, du besøger.

Du kan også forhindre tredjepartsudbydere i at anvende dine cookies ved at fravælge dem på deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative i overensstemmelse med de anvisninger, der gives der. Du kan finde yderligere oplysninger her. Denne amerikanske hjemmeside tilbyder den samme service.

Den sociale medieplatform kan være baseret uden for EU. Det betyder, at dine data kan blive behandlet og gemt uden for EU, særligt via cookies, aktive JavaScripts og andre teknologier. Vi har dog kun fansider med udbydere fra lande uden for EU, hvor EU-Kommissionen har konstateret, at databeskyttelsen er sammenlignelig med den i EU, eller hvor du har givet dit informerede samtykke, eller hvor vi har aftalt almindelige kontraktbestemmelser med udbyderen for at beskytte dine data. I USA er der under visse betingelser sikret tilstrækkelig databeskyttelse med ordningen for beskyttelse af privatlivet (Privacy Shield), se https://www.privacyshield.gov/welcome

3. Brugernes rettigheder

I henhold til EJC's afgørelse af 5. juni 2018 deler vi altid ansvaret for vores fanside(r) på sociale medier med den respektive sociale medieplatform. Derfor kan du også gøre dine generelle rettigheder gældende over for os i overensstemmelse med afsnit X. Se vores kontaktoplysninger i starten af denne privatlivspolitik. Vær dog opmærksom på, at vi ikke endeligt har kendskab til det nøjagtige omfang af behandlingen af dine data på sociale medieplatforme og ikke har nogen indflydelse på det. Derfor beder vi dig om straks at kontakte den relevante sociale medieplatform i forhold til dine rettigheder.

4. Facebook

Vi har en profil på Facebook.

Medansvarlige:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Kontakt

Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Hvis du besøger vores fanside på Facebook, overføres dine data til USA, men Facebook er registreret hos Privacy Shield og er derfor forpligtet til at overholde EU's databeskyttelsesregler.

Vi har indgået en aftale om vores fælles ansvar
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Facebook påtager sig det primære ansvar for behandling af data og garanterer især, at de kan overholde dine rettigheder til information som beskrevet i det generelle afsnit. Yderligere oplysninger kan findes i Facebooks datapolitik her: https://www.facebook.com/policy.php

Facebook forsyner os også med statistik til målrettet annoncering som en del af "Facebook Indblik". Disse genereres uden vores medvirken og leveres til os. Disse data omfatter f.eks. interaktion med vores hjemmeside såsom "likes", aktiviteter på hjemmesiden, videovisninger, rækkevidden af vores opslag, kommentarer, deling af indhold, antal klik på tilbud eller andre oplysninger om vores fanside samt statistiske data om de interagerende parter såsom køn, oprindelsesland, by og sprog. Det samme gælder for alle grupper, der administreres af os.

Du kan i høj grad påvirke, hvordan dine data bliver behandlet på forskellige måder på Facebook ved at registrere dig. 
Du kan konfigurere din "tidslinje", dvs. hvad der er synligt om dig og din side, her:​​​​​​​
https://www.facebook.com/settings/?tab=timeline&privacy_source=timeline_gear_menu
Du kan også tilpasse dine annonceindstillinger her:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

5. Instagram

Vi har en Instagram-profil. Instagram hører nu under Facebook.

Medansvarlige:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Hvis du besøger vores fanside på Instagram, overføres dine data til USA, men Facebook er registreret hos Privacy Shield og er derfor forpligtet til at overholde EU's databeskyttelsesregler.

Vi ved ikke, hvordan Facebook og Instagram indsamler og bruger dine data, og vi har heller ikke nogen indflydelse herpå. Yderligere oplysninger kan findes i Instagrams datapolitik her: ​​​​​​​ https://help.instagram.com/519522125107875

Instagram og Facebook forsyner os også med statistik til målrettet annoncering som en del af "Facebook Indblik". Disse genereres uden vores medvirken og leveres til os. Disse data omfatter f.eks. interaktion med vores hjemmeside såsom "likes", aktiviteter på hjemmesiden, videovisninger, rækkevidden af vores opslag, kommentarer, deling af indhold, antal klik på tilbud eller andre oplysninger om vores fanside samt statistiske data om de interagerende parter såsom køn, oprindelsesland, by og sprog. Det samme gælder for alle grupper, der administreres af os.

Du kan i høj grad påvirke, hvordan dine data bliver behandlet på forskellige måder på Instagram ved at registrere dig.
You can set your contents, i.e. what can be seen of you and your profile, here: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

6. LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn.

Medansvarlige:
LinkedIn Ireland Limited Company,
Wilton Place,
Dublin 2,
Ireland
Kontakt

Hvis du besøger vores fanside på LinkedIn, overføres dine data til USA, men LinkedIn er registreret hos Privacy Shield og er derfor forpligtet til at overholde EU's databeskyttelsesregler.

Vi ved ikke, om eller hvordan LinkedIn indsamler og bruger dine data, og vi har heller ikke nogen indflydelse herpå. Yderligere oplysninger kan findes i LinkedIns privatlivspolitik her: ​​​​​​​ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn giver os også statistikker. Disse genereres uden vores medvirken og leveres til os. Dataene omfatter f.eks. interaktioner og statistiske data.
Du kan i høj grad påvirke, hvordan dine data bliver behandlet på forskellige måder på LinkedIn ved at registrere dig.

LinkedIn beskriver forskellige muligheder for at konfigurere dit privatliv i sin privatlivspolitik.
You can disable the LinkedIn advertising cookie here (opt out):
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

7. Xing

Vi har en profil på Xing.

Medansvarlige:
XING SE,
Dammtorstrasse 29–32,
20354 Hamburg,
Germany
Tel.: +49 (0)40 419 131-0,
Fax: +49 (0)40 419 131-11,
Email: info@xing.com.

Databeskyttelsesansvarlig:
Felix Lasse,
Dammtorstrasse 30,
20354 Hamburg,
Germany,
Email: Datenschutzbeauftragter@xing.com.

Vi ved ikke, om eller hvordan Xing indsamler og bruger dine data, og vi har heller ikke nogen indflydelse herpå. Yderligere oplysninger kan findes i Xings privatlivspolitik her:​​​​​​​
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Xing giver os også statistikker. Disse genereres uden vores medvirken og leveres til os. Dataene omfatter f.eks. interaktioner og statistiske data.Xing beskriver forskellige muligheder for at konfigurere dit privatliv i sin privatlivspolitik.

8. YouTube

Vi har en kanal på YouTube.

Vi deler ansvaret for dine data med:
YouTube LLC ,
901 Cherry Avenue,
San Bruno,
CA 94066
United States,

repræsenteret af
Google Ireland Limited,
Gordon House
Barrow Street,
Dublin 4
Ireland
Kontakt

Hvis du besøger vores kanal på YouTube, overføres dine data til USA, men YouTube er registreret hos Privacy Shield og er derfor forpligtet til at overholde EU's databeskyttelsesregler.

Vi ved ikke, om eller hvordan YouTube indsamler og bruger dine data, og vi har heller ikke nogen indflydelse herpå. Yderligere oplysninger kan findes i YouTubes privatlivspolitik her: https://policies.google.com/privacy

YouTube giver os også statistikker. Disse genereres uden vores medvirken og leveres til os. Dataene omfatter f.eks. interaktioner og statistiske data.
Du kan i høj grad påvirke, hvordan dine data bliver behandlet på forskellige måder på YouTube ved at registrere dig.

Du kan indstille dit generelle privatliv her:​​​​​​​
https://myaccount.google.com/privacy?pli=1
Du kan også tilpasse dine annonceindstillinger her:
https://adssettings.google.com/authenticated

 

VIII. Varighed af opbevaring

1. Brug af hjemmesiden til orientering

Hvis du kun bruger vores hjemmeside til orientering, opbevarer vi dine personlige data på vores servere, så længe du besøger vores hjemmeside. Dine personlige data bliver slettet med det samme, når du forlader vores hjemmeside. Vi gemmer dog serverens logfiler i en måned.

Generelt slettes cookies, der installeres af os, også, når du forlader vores hjemmeside. Dette gælder dog ikke for cookies til login. Disse opbevares i 24 timer. Dette gælder dog ikke for cookies, der placeres af webanalyseværktøjet Google Analyse. Disse kan opbevares på din enhed i op til 2 år. Cookies placeret af Hotjar-tjenesten opbevares i op til 365 dage. Du kan til enhver tid slette installerede cookies.

2. Aktiv brug af hjemmesiden, henvendelser og indgåelse af kontrakter 

Når du bruger vores hjemmeside aktivt, eller hvis du henvender dig og indgår aftaler uden for hjemmesiden, opbevarer vi dine personlige data i den periode, det kræver at svare på din henvendelse. Hvis der etableres et handelsforhold og/eller der indgås en kontrakt, gemmer vi dine personlige data, så længe vores handelsforhold varer, eller så længe kontraktforholdet varer. Dette omfatter indledning af en kontrakt (forhold før kontrakt) og kontraktindgåelse.

Derudover gemmer vi dine personlige data indtil udløbet af forældelsesfristen for eventuelle juridiske krav i forbindelse med forholdet til dig, så vi i givet fald kan bruge disse som bevismateriale. Forældelsesfristen er generelt mellem 12 og 36 måneder, men kan også være op til 30 år.

Ved begyndelsen af forældelsesfristen sletter vi dine personlige data, medmindre vi er underlagt en lovpligtig forpligtelse til opbevaring, f.eks. som følge af Handelsgesetzbuch (den tyske handelslov, §§ 238, 257, afsnit 4 HGB) eller fra Abgabenordnung (den generelle skattelov, § 147, afsnit 3, 4 AO). Disse opbevaringsforpligtelser kan vare fra to til ti år.

 

IX. Kategorier af modtagere

I første omgang er det kun de medarbejdere, der er beskæftiget med behandlingen af dine personlige data, der får kendskab til dem. Derudover videregiver vi kun dine personlige data til andre modtagere, som leverer tjenester relateret til vores hjemmeside eller til indgåelse af en kontrakt, i det omfang det er tilladt eller foreskrevet ved lov. Vi begrænser enhver yderligere overførsel af dine personlige data til det, der er påkrævet, navnlig for at behandle din ordre. Af og til modtager vores tjenesteudbydere dine personlige data som ordrebehandlere. I dette tilfælde er de strengt forpligtet af vores politik med hensyn til håndtering af dine personlige data

Vi har beskrevet kategorierne af modtagere for dine personlige data nedenfor:    

• Udbydere af betalingstjenester og banker til behandling af betalinger;

• IT-tjenesteudbydere til administration og drift af vores hjemmeside og vores apps;

• juridiske rådgivere til at håndhæve vores krav

 

X. Overførsel til tredjelande

I forbindelse med brugen af Googles værktøjer overfører vi din afkortede IP-adresse til USA. Dataoverførslen er baseret på EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i forbindelse med databeskyttelse mellem EU og USA.

Desuden overfører vi ikke dine personlige data til lande uden for EU eller EØS eller til internationale organisationer.

 

XI. Dine rettigheder som datasubjekt

Som datasubjekt er du berettiget til følgende rettigheder i henhold til de lovmæssige bestemmelser, som du kan hævde over for os:   

Ret til information: I overensstemmelse med artikel 15 i GDPR har du til enhver tid ret til at anmode os om en bekræftelse på, om vi behandler relevante personlige data. Hvis dette er tilfældet, har du desuden ret til inden for rammerne af artikel 15 i GDPR at modtage en kopi af dine data samt oplysninger om disse personlige data og visse andre oplysninger (f.eks. behandlingsformål, kategorier af personlige data, kategorier af modtagere, den planlagte opbevaringstid, oplysningernes oprindelse, brugen af automatiseret beslutningstagning og, i tilfælde af overførsel af data til en tredjepart, de relevante garantier). 

Ret til berigtigelse: I overensstemmelse med artikel 16 i GDPR har du ret til at anmode om berigtigelse af de personlige data, vi har gemt, hvis disse er ukorrekte eller fejlagtige. 

Ret til sletning:  I henhold til bestemmelserne i artikel 17 i GDPR har du ret til at bede om, at vi sletter personlige data om dig med det samme. Retten til sletning eksisterer blandt andet ikke, hvis behandlingen af personoplysninger er påkrævet for:

• at udøve retten til menings- og informationsfrihed;

• opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som vi er forpligtet til (f.eks. lovbestemte opbevaringskrav);

• at fremsætte eller udøve juridiske krav eller forsvare sig mod juridiske krav.  

Ret til begrænsning af behandling: I henhold til bestemmelserne i artikel 18 i GDPR har du retten til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data. 

Ret til dataoverførsel: I henhold til bestemmelserne i artikel 20 i GDPR har du ret til at bede om, at vi overdrager dig de personlige data, der vedrører dig, og som du har givet os, i et organiseret, konventionelt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagekaldelse: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personlige data med fremtidig virkning.

Ret til indsigelse: I henhold til bestemmelserne i artikel 21 i GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, hvilket indebærer, at vi skal ophøre med behandlingen af dine personlige data. Retten til indsigelse gælder kun inden for de grænser, der er fastsat i artikel 21 i GDPR. Derudover kan vores interesser være i konflikt med ophøret af behandlingen, hvilket betyder, at vi kan bevare retten til at behandle dine personlige data på trods af din indsigelse.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed:  I henhold til bestemmelserne i artikel 77 i GDPR har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den formodede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR. Din ret til at indsende en klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Den ansvarlige tilsynsmyndighed er: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telephone: 0981 531300
Fax: 0981 53981300
Email: poststelle@lda.bayern.de 

Vi anbefaler dog, at du i første omgang henvender dig til vores databeskyttelsesansvarlige med en eventuel klage.

Dine anmodninger om at udøve dine rettigheder skal så vidt muligt rettes skriftligt til den ovenfor anførte adresse eller sendes direkte til vores databeskyttelsesansvarlige.

 

XII. Omfanget af dine dataforpligtelser

Som udgangspunkt er du ikke forpligtet til at dele dine personlige data med os. Såfremt du ikke gør dette, vil vi dog ikke være i stand til at give dig adgang til vores hjemmeside, besvare dine forespørgsler eller indgå en kontrakt med dig. Personlige data, som vi har særligt brug for til de førnævnte behandlingsformål, er markeret med *. Andre oplysninger er valgfrie og behøver ikke at blive udfyldt.

 

XIII. Automatiseret beslutningstagning/profilering

Vi anvender ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering (automatiseret analyse af dine personlige forhold).

 

XII. Links til andre hjemmesider

Denne privatlivspolitik gælder kun for vores hjemmeside. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på eksterne hjemmesider. Dette gælder særligt for links på vores hjemmeside til andre hjemmesider, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på.

Såfremt du klikker på et link for at tilgå en anden hjemmeside, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med den pågældende hjemmesides privatlivspolitik.

 

Information om din ret til at gøre indsigelse, artikel 21 i GDPR

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine data, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (databehandling på grundlag af en interesseafvejning) eller artikel 6, stk. 1, litra e i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse). Forudsætningen for dette er, at der er grundlag for din indsigelse, som stammer fra din personlige situation.

Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personlige data, medmindre vi kan påvise overbevisende årsager til behandling, der berettiger til beskyttelse, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

 

En indsigelse kan indgives ved at kontakte
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de