Προστασία δεδομένων

www.metzblue.com

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι για εμάς σημαντική υπόθεση. Παρακάτω σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τα άρθρ. 12, 13, 14 και 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας www.metz-ce.de και κατά τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό μιας σύμβασης μαζί μας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συγκεκριμένα στοιχεία για προσωπικές ή υλικές σχέσεις ενός καθορισμένου ή ταυτοποιήσιμου φυσικού προσώπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία γέννησης. 
 

I. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων είναι η εταιρεία
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-Mail: info@metz-ce.de
Φαξ: (+49) 911 9706-340 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:
Jürgen Schmidt
E-Mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Χρήση ιστοτόπου για ενημερωτικούς σκοπούς

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να δίνετε στοιχεία για το άτομό σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας απλώς για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή δεν συνδέεστε ούτε μεταβιβάζετε πληροφορίες για το άτομό σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, δεν επεξεργαζόμαστε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα δεδομένα τα οποία μεταβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για να είναι εφικτή η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, καθώς και πληροφορίες οι οποίες μεταβιβάζονται σε εμάς στο πλαίσιο των cookies που αποθηκεύονται με σκοπό τη στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιστοτόπου μας από τεχνικής απόψεως είναι απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε ορισμένες δικές σας πληροφορίες οι οποίες μεταβιβάζονται αυτόματα, έτσι ώστε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε να μπορεί να εμφανίζει τον ιστότοπό μας και εσείς να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα με κάθε προβολή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται στα ημερολογιακά αρχεία του διακομιστή μας. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με το σύστημα του υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: εταιρεία φιλοξενίας, διεύθυνση IP του χρήστη, ενδεχομένως και το όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Piwik (τώρα ονομάζεται Matomo, βλ. matomo.org), μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου ανοιχτού κώδικα που συμμορφώνεται με την προστασία δεδομένων. Με τον τρόπο αυτόν, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιστοποιούμε τις ιστοσελίδες μας για εσάς και να τις διαμορφώνουμε με τρόπο φιλικότερο προς τον επισκέπτη. Το Piwik χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται (μεταξύ άλλων, ώρα, σελίδες που προβλήθηκαν, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα) αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Όλες οι διευθύνσεις ΙΡ περικόπτονται πριν την αποθήκευση (αφαιρείται η τελευταία ομάδα ψηφίων). Έτσι, γνωρίζουμε μόνο από ποιο δίκτυο προήλθε το αίτημά σας και όχι από ποιον υπολογιστή. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης μιας ανώνυμης διεύθυνσης IP) παραμένουν υπό την κυριαρχία δεδομένων της Metz Consumer Electronics GmbH. Η Metz Consumer Electronics GmbH αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογεί τη χρήση του ιστοτόπου και να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο. Δεν λαμβάνει χώρα διασύνδεση των αποθηκευμένων δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων ή διαβίβαση σε τρίτα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Piwik/Matomo θα βρείτε στο matomo.org/privacy

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την ανάπτυξη του ιστοτόπου μας με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, προκειμένου ο ιστότοπός μας να είναι διαθέσιμος από τεχνικής απόψεως. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στο να μπορούμε να σας παρέχουμε έναν ευχάριστο, τεχνικά λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο, καθώς και στο να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του ιστοτόπου μας από διαδικτυακούς κινδύνους, καθώς και να αποτρέπουμε διαδικτυακούς κινδύνους από τον ιστότοπό μας με στόχο τρίτους.
 

III. Ενεργή χρήση του ιστοτόπου μας και σύναψη σύμβασης

Παράλληλα με τη χρήση του ιστοτόπου μας για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιείτε ενεργά, π.χ. για να παραγγείλετε καταλόγους, να αναζητήσετε ένα εμπορικό κατάστημα κοντά σας, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εκτός από την προαναφερόμενη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στην περίπτωση χρήσης για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, επεξεργαζόμαστε πρόσθετα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χρειαζόμαστε για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και/ή την επεξεργασία και απάντηση στο αίτημά σας. 

α) Αιτήματα επικοινωνίας

Για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας προς εμάς, π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας κοινοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να σας στείλουμε μια απάντηση, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες που μας στέλνετε με το μήνυμά σας. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να απαντούμε στα αιτήματα χρηστών με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ορθή απάντηση αιτημάτων επικοινωνίας. 

β) Σύναψη σύμβασης

Αν παραγγείλετε μία από τις υπηρεσίες μας από τον ιστότοπό μας (π.χ. αποστολή ενός καταλόγου), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να αποδεχτούμε και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία και να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγείλατε. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που προκύπτουν σαφώς από τις εκάστοτε φόρμες καταχώρησης (τα υποχρεωτικά στοιχεία επισημαίνονται με *, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά):

• προσφώνηση
• επώνυμο
• οδός και αριθμός
• ταχυδρομικός κώδικας
• τόπος
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• τηλέφωνο
• άλλα δεδομένα που μας κοινοποιείτε στο μήνυμά σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

γ) Ενημερωτικό δελτίο

Επεξεργασία δεδομένων στην περίπτωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό ή που εσείς μας κοινοποιείτε ξεχωριστά, προκειμένου να σας αποστέλλουμε ανά τακτά διαστήματα το ενημερωτικό δελτίο μας. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• βάσει της συναίνεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 

IV. Αιτήματα επικοινωνίας και συνάψεις συμβάσεων εκτός ιστοτόπου

Αν υποβάλετε ένα αίτημα επικοινωνίας ή συνάψετε σύμβαση μαζί μας όχι μέσω του ιστοτόπου μας, αλλά μέσω άλλων οδών επικοινωνίας (π.χ. e-mail, τηλέφωνο, προσωπικά), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας γνωστοποιείτε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης ή του αιτήματος και είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης, την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας ή για την απάντηση στο αίτημά σας. 

α) Αιτήματα επικοινωνίας

Για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας προς εμάς, π.χ. μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας κοινοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία διεύθυνσής σας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση ή ένας αριθμός φαξ, για να σας στείλουμε μια απάντηση, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες που μας στέλνετε με το μήνυμά σας. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να απαντούμε στα αιτήματα χρηστών με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ορθή απάντηση αιτημάτων επικοινωνίας. 

β) Σύναψη σύμβασης

Αν παραγγείλετε μία από τις υπηρεσίες μας ή ένα από τα προϊόντα μας με χρέωση ή δωρεάν, μεταξύ άλλων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσωπικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να αποδεχτούμε και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία και να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγείλατε. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

γ) Έλεγχος φερεγγυότητας

Εφόσον προβούμε σε προκαταρκτική παροχή υπηρεσίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κατά περίσταση και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας στοιχεία φερεγγυότητας βάσει μαθηματικών και στατιστικών διαδικασιών από την ακόλουθη επιχείρηση: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg 

Για τον σκοπό αυτόν, διαβιβάζουμε τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον έλεγχο φερεγγυότητας και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με τις στατιστικές πιθανότητες για αδυναμία πληρωμής. Τα στοιχεία φερεγγυότητας δύνανται να περιλαμβάνουν τιμές πιθανοτήτων (βαθμολογίες), οι οποίες υπολογίζονται με βάση οικονομικά αναγνωρισμένων μαθηματικών και στατιστικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τον μελλοντικό κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής του πελάτη μέσω πολυάριθμων χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα το εισόδημα, δεδομένα διευθύνσεων, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση και έως τώρα συμπεριφορά σε σχέση με πληρωμές. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται υπό μορφή μιας τιμής πληρωμής (που ονομάζεται βαθμολογία). Η απόφασή μας για την έναρξη, την εκτέλεση ή τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης βασίζεται στις πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, η δυνατότητα επιλογής ενός από τους προσφερόμενους τρόπους πληρωμής δεν εξαρτάται από τέτοιου είδους πληροφορίες. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη χρηματοπιστωτική διασφάλιση της προκαταρκτικής παροχής υπηρεσίας από πλευράς μας και στην προστασία από αδυναμία πληρωμής και την αποτροπή απάτης. 
 

V. Επεξεργασία δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ως εξής:  

α) Παροχή υπηρεσίας

Στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την παροχή υπηρεσιών, π.χ. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να παραδώσουμε εμπορεύματα, να διευκρινίσουμε ερωτήματα και να παρέχουμε υπηρεσίες σέρβις. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

β) Πληρωμή

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τραπεζικά ιδρύματα. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

γ) Τήρηση νομοθετικών διατάξεων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να ανταποκρινόμαστε στις διάφορες εκ του νόμου υποχρεώσεις, τις οποίες έχουμε σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, ισχύουν συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης βάσει των οικονομικών, εμπορικών ή φορολογικών κανονισμών. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκπλήρωση μιας έννομης υποχρέωσης, την οποία έχουμε σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με συγκεκριμένους οικονομικούς, εμπορικούς ή φορολογικούς κανονισμούς.

δ) Εφαρμογή του νόμου

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου να μπορούμε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και να διεκδικήσουμε τις νόμιμες απαιτήσεις μας. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενάντια σε νόμιμες απαιτήσεις. Τέλος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία από ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την εφαρμογή του νόμου:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για την υπεράσπισή μας σε περίπτωση δικαστικών διαφορών ή για την αποτροπή ή διερεύνηση αξιόποινων πράξεων.
 

VI. Διάρκεια αποθήκευσης

1. Χρήση ιστοτόπου για ενημερωτικούς σκοπούς

Όταν η χρήση του ιστοτόπου μας γίνεται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους διακομιστές μας για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαγράφονται αμέσως. Ωστόσο, αποθηκεύουμε τα ημερολογιακά αρχεία των διακομιστών για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός. 

Τα cookies που εγκαθίστανται από εμάς διαγράφονται επίσης κατά κανόνα μετά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα cookies σύνδεσης. Αυτά παραμένουν αποθηκευμένα για 24 ώρες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για cookies τα οποία τοποθετούνται από το εργαλείο ανάλυσης διαδικτύου Google Analytics. Αυτά αποθηκεύονται στη συσκευή σας για χρονική περίοδο έως 2 ετών. Τα cookies τα οποία τοποθετούνται από την υπηρεσία Hotjar παραμένουν αποθηκευμένα έως και 365 ημέρες. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να διαγράψετε από μόνοι σας τα εγκατεστημένα cookies.

2. Ενεργή χρήση του ιστοτόπου, αιτήματα επικοινωνίας και σύναψη συμβάσεων   

Στην περίπτωση ενεργής χρήσης του ιστοτόπου μας, καθώς και σε περιπτώσεις αιτημάτων επικοινωνίας και σύναψης συμβάσεων εκτός του ιστοτόπου, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέχρι να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Αν προκύψει εμπορική σχέση ή σύναψη σύμβασης, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης μας και/ή τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η έναρξη μιας σύμβασης (προσυμβατική έννομη σχέση) και η εξέλιξη της σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, αποθηκεύουμε στη συνέχεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέχρι την ημερομηνία παραγραφής τυχόν νομικών απαιτήσεων από τη σχέση μαζί σας, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε κατά περίσταση ως αποδεικτικό στοιχείο. Η περίοδος παραγραφής ανέρχεται κατά κανόνα σε 12 έως 36 μήνες, αλλά μπορεί να ανέλθει σε έως και 30 έτη. 

Όταν επέλθει παραγραφή, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός αν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης, π.χ. βάσει του γερμανικού εμπορικού κώδικα (άρθρ. 238, 257 παρ. 4 του εμπορικού κώδικα) ή του γερμανικού φορολογικού κώδικα (άρθρ. 147 παρ. 3, 4 του φορολογικού κώδικα). Αυτές οι υποχρεώσεις διατήρησης δύνανται να αφορούν σε χρονική περίοδο από δύο έως δέκα έτη.
 

VII. Κατηγορίες παραληπτών

Μόνο οι εργαζόμενοί μας λαμβάνουν στη συνέχεια γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον είναι επιφορτισμένοι με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης. Επίσης, κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον επιτρέπεται ή προβλέπεται από τη νομοθεσία, σε άλλους παραλήπτες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή με τη σύναψη μιας σύμβασης. Περιορίζουμε την προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στα απολύτως απαραίτητα, ιδίως για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας λαμβάνουν εν μέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας επειδή αναλαμβάνουν την επεξεργασία της παραγγελίας σας και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεσμεύονται ρητά από τις οδηγίες μας αναφορικά με τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. 

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τις κατηγορίες παραληπτών σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας: 

• πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τράπεζες κατά τη διεκπεραίωση μιας πληρωμής,

• πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT) για τη διαχείριση και τη φιλοξενία του ιστοτόπου μας ή τη λειτουργία των εφαρμογών μας,

• νομικοί σύμβουλοι για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις μας.
 

VIII. Μεταφορά σε τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο της χρήσης των εργαλείων της Google διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας αφού περικοπεί στις ΗΠΑ. Η μεταφορά δεδομένων εμπίπτει στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ικανοποιητικό προσφερόμενο επίπεδο προστασίας από την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. 

Κατά τα λοιπά, δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανώσεις.  
 

IX. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Βάσει των νομοθετικών προϋποθέσεων, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με την εταιρεία μας: 

Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, στο πλαίσιο του άρθρ. 15 του ΓΚΠΔ, να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε περαιτέρω το δικαίωμα στο πλαίσιο του άρθρ. 15 του ΓΚΠΔ να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες πληροφορίες (π.χ. σκοποί επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατηγορίες παραληπτών, προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, τα δικαιώματά σας, την προέλευση των δεδομένων, τη χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και, σε περίπτωση μεταφοράς σε τρίτη χώρα, τις κατάλληλες εγγυήσεις) και αντίγραφο των δεδομένων σας. 

Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα βάσει του άρθρ. 16 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αυτά δεν ισχύουν ή είναι εσφαλμένα.  

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 17 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει εφόσον, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τα εξής: 

• την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, 

• την τήρηση από πλευράς μας νομικής υποχρέωσης (π.χ. εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης),

• τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 18 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 

Δικαίωμα ανάκλησης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με μελλοντική ισχύ. 

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να πρέπει να διακόψουμε την επεξεργασία τους. Το δικαίωμα εναντίωσης υφίσταται μόνο εντός των προβλεπόμενων ορίων του άρθρ. 21 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα συμφέροντά μας μπορεί να είναι αντίθετα με τον τερματισμό της επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε δικαίωμα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παρά την εναντίωσή σας. 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 77 του ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο είναι ο συνήθης τόπος διαμονής σας ή ο τόπος εργασίας σας ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας υφίσταται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές. 
 

Η αρμόδια εποπτική αρχή για την εταιρεία μας είναι:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Τηλέφωνο: 0981 531300
Φαξ: 0981 53981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να απευθύνετε οποιαδήποτε καταγγελία πάντα πρωτίστως στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας. 

Θα πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αναλόγως των δυνατοτήτων, γραπτώς στην προαναφερόμενη διεύθυνση ή απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.
 

X. Εύρος των υποχρεώσεών σας για την παροχή δεδομένων

Κατ’ αρχήν, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας κοινοποιήσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Ωστόσο, αν δεν το πράξετε, δεν μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας τον ιστότοπό μας, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να συνάψουμε οποιαδήποτε σύμβαση μαζί σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειαζόμαστε υποχρεωτικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*). Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι προαιρετικά και δεν πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν.

 

XI. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων / κατάρτιση προφίλ

Δεν εφαρμόζουμε καμία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ (δηλ. αυτόματη ανάλυση της προσωπικής σας κατάστασης).

 

XII. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τον ιστότοπό μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών ιστοσελίδων. Αυτό ισχύει ιδίως για τους συνδέσμους με άλλους ιστότοπους που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, στο περιεχόμενο των οποίων δεν ασκούμε καμία επιρροή. 

Εφόσον, μεταβείτε σε έναν άλλο ιστότοπο μέσω κάποιου συνδέσμου, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τους όρους προστασίας δεδομένων του συγκεκριμένου ιστοτόπου.
 

Ενημέρωση για το δικαίωμα εναντίωσης του άρθρ. 21 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία εκτελείται δυνάμει του άρθρ. 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία προστασίας δεδομένων βάσει αντιστάθμισης συμφερόντων) ή του άρθρ. 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον). 
 

Σε περίπτωση εναντίωσης, δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Μπορείτε να δηλώσετε την εναντίωσή σας χωρίς επίσημο τρόπο στην
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de

Προστασία δεδομένων

www.metzblue.com

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι για εμάς σημαντική υπόθεση. Παρακάτω σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τα άρθρ. 12, 13, 14 και 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας www.metz-ce.de και κατά τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό μιας σύμβασης μαζί μας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συγκεκριμένα στοιχεία για προσωπικές ή υλικές σχέσεις ενός καθορισμένου ή ταυτοποιήσιμου φυσικού προσώπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία γέννησης. 
 

I. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων είναι η εταιρεία
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-Mail: info@metz-ce.de
 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:
Jürgen Schmidt
E-Mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Χρήση ιστοτόπου για ενημερωτικούς σκοπούς

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να δίνετε στοιχεία για το άτομό σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας απλώς για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή δεν συνδέεστε ούτε μεταβιβάζετε πληροφορίες για το άτομό σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, δεν επεξεργαζόμαστε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα δεδομένα τα οποία μεταβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για να είναι εφικτή η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, καθώς και πληροφορίες οι οποίες μεταβιβάζονται σε εμάς στο πλαίσιο των cookies που αποθηκεύονται με σκοπό τη στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιστοτόπου μας από τεχνικής απόψεως είναι απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε ορισμένες δικές σας πληροφορίες οι οποίες μεταβιβάζονται αυτόματα, έτσι ώστε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε να μπορεί να εμφανίζει τον ιστότοπό μας και εσείς να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα με κάθε προβολή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται στα ημερολογιακά αρχεία του διακομιστή μας. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με το σύστημα του υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: εταιρεία φιλοξενίας, διεύθυνση IP του χρήστη, ενδεχομένως και το όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Piwik (τώρα ονομάζεται Matomo, βλ. matomo.org), μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου ανοιχτού κώδικα που συμμορφώνεται με την προστασία δεδομένων. Με τον τρόπο αυτόν, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιστοποιούμε τις ιστοσελίδες μας για εσάς και να τις διαμορφώνουμε με τρόπο φιλικότερο προς τον επισκέπτη. Το Piwik χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται (μεταξύ άλλων, ώρα, σελίδες που προβλήθηκαν, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα) αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Όλες οι διευθύνσεις ΙΡ περικόπτονται πριν την αποθήκευση (αφαιρείται η τελευταία ομάδα ψηφίων). Έτσι, γνωρίζουμε μόνο από ποιο δίκτυο προήλθε το αίτημά σας και όχι από ποιον υπολογιστή. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης μιας ανώνυμης διεύθυνσης IP) παραμένουν υπό την κυριαρχία δεδομένων της Metz Consumer Electronics GmbH. Η Metz Consumer Electronics GmbH αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογεί τη χρήση του ιστοτόπου και να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο. Δεν λαμβάνει χώρα διασύνδεση των αποθηκευμένων δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων ή διαβίβαση σε τρίτα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Piwik/Matomo θα βρείτε στο matomo.org/privacy

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την ανάπτυξη του ιστοτόπου μας με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, προκειμένου ο ιστότοπός μας να είναι διαθέσιμος από τεχνικής απόψεως. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στο να μπορούμε να σας παρέχουμε έναν ευχάριστο, τεχνικά λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο, καθώς και στο να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του ιστοτόπου μας από διαδικτυακούς κινδύνους, καθώς και να αποτρέπουμε διαδικτυακούς κινδύνους από τον ιστότοπό μας με στόχο τρίτους.
 

III. Ενεργή χρήση του ιστοτόπου μας και σύναψη σύμβασης

Παράλληλα με τη χρήση του ιστοτόπου μας για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιείτε ενεργά, π.χ. για να παραγγείλετε καταλόγους, να αναζητήσετε ένα εμπορικό κατάστημα κοντά σας, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εκτός από την προαναφερόμενη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στην περίπτωση χρήσης για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, επεξεργαζόμαστε πρόσθετα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χρειαζόμαστε για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και/ή την επεξεργασία και απάντηση στο αίτημά σας. 

α) Αιτήματα επικοινωνίας

Για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας προς εμάς, π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας κοινοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να σας στείλουμε μια απάντηση, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες που μας στέλνετε με το μήνυμά σας. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να απαντούμε στα αιτήματα χρηστών με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ορθή απάντηση αιτημάτων επικοινωνίας. 

β) Σύναψη σύμβασης

Αν παραγγείλετε μία από τις υπηρεσίες μας από τον ιστότοπό μας (π.χ. αποστολή ενός καταλόγου), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να αποδεχτούμε και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία και να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγείλατε. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που προκύπτουν σαφώς από τις εκάστοτε φόρμες καταχώρησης (τα υποχρεωτικά στοιχεία επισημαίνονται με *, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά):

• προσφώνηση
• επώνυμο
• οδός και αριθμός
• ταχυδρομικός κώδικας
• τόπος
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• τηλέφωνο
• άλλα δεδομένα που μας κοινοποιείτε στο μήνυμά σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

γ) Ενημερωτικό δελτίο

Επεξεργασία δεδομένων στην περίπτωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό ή που εσείς μας κοινοποιείτε ξεχωριστά, προκειμένου να σας αποστέλλουμε ανά τακτά διαστήματα το ενημερωτικό δελτίο μας. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• βάσει της συναίνεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 

IV. Αιτήματα επικοινωνίας και συνάψεις συμβάσεων εκτός ιστοτόπου

Αν υποβάλετε ένα αίτημα επικοινωνίας ή συνάψετε σύμβαση μαζί μας όχι μέσω του ιστοτόπου μας, αλλά μέσω άλλων οδών επικοινωνίας (π.χ. e-mail, τηλέφωνο, προσωπικά), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας γνωστοποιείτε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης ή του αιτήματος και είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης, την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας ή για την απάντηση στο αίτημά σας. 

α) Αιτήματα επικοινωνίας

Για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας προς εμάς, π.χ. μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας κοινοποιούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία διεύθυνσής σας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση ή ένας αριθμός φαξ, για να σας στείλουμε μια απάντηση, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες που μας στέλνετε με το μήνυμά σας. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να απαντούμε στα αιτήματα χρηστών με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ορθή απάντηση αιτημάτων επικοινωνίας. 

β) Σύναψη σύμβασης

Αν παραγγείλετε μία από τις υπηρεσίες μας ή ένα από τα προϊόντα μας με χρέωση ή δωρεάν, μεταξύ άλλων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσωπικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να αποδεχτούμε και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία και να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγείλατε. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

γ) Έλεγχος φερεγγυότητας

Εφόσον προβούμε σε προκαταρκτική παροχή υπηρεσίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κατά περίσταση και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας στοιχεία φερεγγυότητας βάσει μαθηματικών και στατιστικών διαδικασιών από την ακόλουθη επιχείρηση: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg 

Για τον σκοπό αυτόν, διαβιβάζουμε τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον έλεγχο φερεγγυότητας και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με τις στατιστικές πιθανότητες για αδυναμία πληρωμής. Τα στοιχεία φερεγγυότητας δύνανται να περιλαμβάνουν τιμές πιθανοτήτων (βαθμολογίες), οι οποίες υπολογίζονται με βάση οικονομικά αναγνωρισμένων μαθηματικών και στατιστικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τον μελλοντικό κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής του πελάτη μέσω πολυάριθμων χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα το εισόδημα, δεδομένα διευθύνσεων, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση και έως τώρα συμπεριφορά σε σχέση με πληρωμές. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται υπό μορφή μιας τιμής πληρωμής (που ονομάζεται βαθμολογία). Η απόφασή μας για την έναρξη, την εκτέλεση ή τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης βασίζεται στις πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, η δυνατότητα επιλογής ενός από τους προσφερόμενους τρόπους πληρωμής δεν εξαρτάται από τέτοιου είδους πληροφορίες. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη χρηματοπιστωτική διασφάλιση της προκαταρκτικής παροχής υπηρεσίας από πλευράς μας και στην προστασία από αδυναμία πληρωμής και την αποτροπή απάτης. 
 

V. Επεξεργασία δεδομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ως εξής:  

α) Παροχή υπηρεσίας

Στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την παροχή υπηρεσιών, π.χ. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να παραδώσουμε εμπορεύματα, να διευκρινίσουμε ερωτήματα και να παρέχουμε υπηρεσίες σέρβις. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

β) Πληρωμή

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τραπεζικά ιδρύματα. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

γ) Τήρηση νομοθετικών διατάξεων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να ανταποκρινόμαστε στις διάφορες εκ του νόμου υποχρεώσεις, τις οποίες έχουμε σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, ισχύουν συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης βάσει των οικονομικών, εμπορικών ή φορολογικών κανονισμών. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τον τερματισμό της σύμβασης με βάση το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

• για την εκπλήρωση μιας έννομης υποχρέωσης, την οποία έχουμε σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με συγκεκριμένους οικονομικούς, εμπορικούς ή φορολογικούς κανονισμούς.

δ) Εφαρμογή του νόμου

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου να μπορούμε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και να διεκδικήσουμε τις νόμιμες απαιτήσεις μας. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενάντια σε νόμιμες απαιτήσεις. Τέλος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία από ή τη δίωξη αξιόποινων πράξεων. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την εφαρμογή του νόμου:

• για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για την υπεράσπισή μας σε περίπτωση δικαστικών διαφορών ή για την αποτροπή ή διερεύνηση αξιόποινων πράξεων.
 

VI. Διάρκεια αποθήκευσης

1. Χρήση ιστοτόπου για ενημερωτικούς σκοπούς

Όταν η χρήση του ιστοτόπου μας γίνεται καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους διακομιστές μας για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαγράφονται αμέσως. Ωστόσο, αποθηκεύουμε τα ημερολογιακά αρχεία των διακομιστών για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός. 

Τα cookies που εγκαθίστανται από εμάς διαγράφονται επίσης κατά κανόνα μετά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα cookies σύνδεσης. Αυτά παραμένουν αποθηκευμένα για 24 ώρες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για cookies τα οποία τοποθετούνται από το εργαλείο ανάλυσης διαδικτύου Google Analytics. Αυτά αποθηκεύονται στη συσκευή σας για χρονική περίοδο έως 2 ετών. Τα cookies τα οποία τοποθετούνται από την υπηρεσία Hotjar παραμένουν αποθηκευμένα έως και 365 ημέρες. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να διαγράψετε από μόνοι σας τα εγκατεστημένα cookies.

2. Ενεργή χρήση του ιστοτόπου, αιτήματα επικοινωνίας και σύναψη συμβάσεων   

Στην περίπτωση ενεργής χρήσης του ιστοτόπου μας, καθώς και σε περιπτώσεις αιτημάτων επικοινωνίας και σύναψης συμβάσεων εκτός του ιστοτόπου, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέχρι να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Αν προκύψει εμπορική σχέση ή σύναψη σύμβασης, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης μας και/ή τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η έναρξη μιας σύμβασης (προσυμβατική έννομη σχέση) και η εξέλιξη της σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, αποθηκεύουμε στη συνέχεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέχρι την ημερομηνία παραγραφής τυχόν νομικών απαιτήσεων από τη σχέση μαζί σας, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε κατά περίσταση ως αποδεικτικό στοιχείο. Η περίοδος παραγραφής ανέρχεται κατά κανόνα σε 12 έως 36 μήνες, αλλά μπορεί να ανέλθει σε έως και 30 έτη. 

Όταν επέλθει παραγραφή, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός αν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης, π.χ. βάσει του γερμανικού εμπορικού κώδικα (άρθρ. 238, 257 παρ. 4 του εμπορικού κώδικα) ή του γερμανικού φορολογικού κώδικα (άρθρ. 147 παρ. 3, 4 του φορολογικού κώδικα). Αυτές οι υποχρεώσεις διατήρησης δύνανται να αφορούν σε χρονική περίοδο από δύο έως δέκα έτη.
 

VII. Κατηγορίες παραληπτών

Μόνο οι εργαζόμενοί μας λαμβάνουν στη συνέχεια γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον είναι επιφορτισμένοι με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης. Επίσης, κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον επιτρέπεται ή προβλέπεται από τη νομοθεσία, σε άλλους παραλήπτες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή με τη σύναψη μιας σύμβασης. Περιορίζουμε την προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στα απολύτως απαραίτητα, ιδίως για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας λαμβάνουν εν μέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας επειδή αναλαμβάνουν την επεξεργασία της παραγγελίας σας και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεσμεύονται ρητά από τις οδηγίες μας αναφορικά με τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. 

Παρακάτω, σας παραθέτουμε τις κατηγορίες παραληπτών σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας: 

• πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τράπεζες κατά τη διεκπεραίωση μιας πληρωμής,

• πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT) για τη διαχείριση και τη φιλοξενία του ιστοτόπου μας ή τη λειτουργία των εφαρμογών μας,

• νομικοί σύμβουλοι για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις μας.
 

VIII. Μεταφορά σε τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο της χρήσης των εργαλείων της Google διαβιβάζουμε τη διεύθυνση IP σας αφού περικοπεί στις ΗΠΑ. Η μεταφορά δεδομένων εμπίπτει στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ικανοποιητικό προσφερόμενο επίπεδο προστασίας από την ασπίδα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. 

Κατά τα λοιπά, δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανώσεις.  
 

IX. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Βάσει των νομοθετικών προϋποθέσεων, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με την εταιρεία μας: 

Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, στο πλαίσιο του άρθρ. 15 του ΓΚΠΔ, να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε περαιτέρω το δικαίωμα στο πλαίσιο του άρθρ. 15 του ΓΚΠΔ να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες πληροφορίες (π.χ. σκοποί επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατηγορίες παραληπτών, προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, τα δικαιώματά σας, την προέλευση των δεδομένων, τη χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και, σε περίπτωση μεταφοράς σε τρίτη χώρα, τις κατάλληλες εγγυήσεις) και αντίγραφο των δεδομένων σας. 

Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα βάσει του άρθρ. 16 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αυτά δεν ισχύουν ή είναι εσφαλμένα.  

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 17 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει εφόσον, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τα εξής: 

• την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, 

• την τήρηση από πλευράς μας νομικής υποχρέωσης (π.χ. εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης),

• τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 18 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του ΓΚΠΔ να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 

Δικαίωμα ανάκλησης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με μελλοντική ισχύ. 

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να πρέπει να διακόψουμε την επεξεργασία τους. Το δικαίωμα εναντίωσης υφίσταται μόνο εντός των προβλεπόμενων ορίων του άρθρ. 21 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα συμφέροντά μας μπορεί να είναι αντίθετα με τον τερματισμό της επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε δικαίωμα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παρά την εναντίωσή σας. 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρ. 77 του ΓΚΠΔ να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο είναι ο συνήθης τόπος διαμονής σας ή ο τόπος εργασίας σας ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας υφίσταται ανεξάρτητα από τυχόν άλλες διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές. 
 

Η αρμόδια εποπτική αρχή για την εταιρεία μας είναι:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Τηλέφωνο: 0981 531300
Φαξ: 0981 53981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να απευθύνετε οποιαδήποτε καταγγελία πάντα πρωτίστως στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας. 

Θα πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αναλόγως των δυνατοτήτων, γραπτώς στην προαναφερόμενη διεύθυνση ή απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.
 

X. Εύρος των υποχρεώσεών σας για την παροχή δεδομένων

Κατ’ αρχήν, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας κοινοποιήσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Ωστόσο, αν δεν το πράξετε, δεν μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας τον ιστότοπό μας, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να συνάψουμε οποιαδήποτε σύμβαση μαζί σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειαζόμαστε υποχρεωτικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*). Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι προαιρετικά και δεν πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν.

 

XI. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων / κατάρτιση προφίλ

Δεν εφαρμόζουμε καμία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ (δηλ. αυτόματη ανάλυση της προσωπικής σας κατάστασης).

 

XII. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τον ιστότοπό μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών ιστοσελίδων. Αυτό ισχύει ιδίως για τους συνδέσμους με άλλους ιστότοπους που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, στο περιεχόμενο των οποίων δεν ασκούμε καμία επιρροή. 

Εφόσον, μεταβείτε σε έναν άλλο ιστότοπο μέσω κάποιου συνδέσμου, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τους όρους προστασίας δεδομένων του συγκεκριμένου ιστοτόπου.
 

Ενημέρωση για το δικαίωμα εναντίωσης του άρθρ. 21 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία εκτελείται δυνάμει του άρθρ. 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία προστασίας δεδομένων βάσει αντιστάθμισης συμφερόντων) ή του άρθρ. 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον). 
 

Σε περίπτωση εναντίωσης, δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Μπορείτε να δηλώσετε την εναντίωσή σας χωρίς επίσημο τρόπο στην
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de