Dokumenty

Načítanie

Načítanie

Tu si môžete stiahnuť prehlásenie o ochrane dát, dáta o spotrebe energie a prehlásenie o konformite. Prosím zvoľte si údaje, ktoré si želáte získať, v oblasti Download (sťahovanie).

Ochrana dát

iba v anglickom jazyku

 

Data privacy statement for Android TV (S9A and G2A)