Dokumenty

Načítanie

Načítanie

Tu si môžete stiahnuť rôzne dokumenty. Prosím zvoľte si údaje, ktoré si želáte získať, v oblasti Download (sťahovanie).

Disassembly instructions

Tu nájdete pokyny na demontáž výrobkov.
(k dispozícii iba v angličtine)

Vzhľadom na nariadenie EÚ 2019/2013 sú pokyny pre demontáž vyrobené výhradne pre spoločnosti zaoberajúce sa likvidáciou a demontážou za účelom demontáže televíznych prijímačov. Neoprávnené osoby nesmú demontovať zariadenia so súčasťami pod napätím.

 

65MOC9000Z
55MOC9000Z

65S9A62A
55S9A63A

65MUC8500Z
55MUC8500Z

50MUC8000Z
43MUC8000Z

65MUC7000Z
55MUC7000Z
50MUC7000Z
43MUC7000Z

70MUC6000Z

55MUC6100Z
43MUC6100Z

65MUB8000
55MUB8000
50MUB8000
43MUB8000

65MUB7000
55MUB7000
50MUB7000
43MUB7000

75MUB6010
58MUB6010

40MTB7000
40MTB7000Z
32MTB7000
32MTB7000Z

42MTC6000Z
32MTC6000Z
24MTC6000Z

40MTC6100Z
32MTC6100Z
32MTC6100Y

32MTC2000Z

40MTB2000
40MTB2000Z
32MTB2000
32MTB2000Z