Dokument

Hämtningar

Hämtningar

Här kan du ladda ner olika dokument. Välj det du behöver i nedladdningsområdet.

Anvisningar för demontering

Här hittar du anvisningar för demontering av produkterna.
(endast tillgänglig på engelska)

 

På grund av EU-förordningen 2019/2013 är anvisningarna för demontering uteslutande för avfalls- och demonteringsföretag i syfte att demontera tv-apparater. Icke behöriga personer får inte demontera enheter med spänningsförande komponenter.