Документи

Сваляния

Сваляния

Тук можете да изтеглите различни документи. За да направите това, изберете информацията, която искате в раздела Изтегляне на документи.

Disassembly instructions

Тук ще намерите инструкциите за разглобяване на продуктите.
(наличен само на английски)

Поради регламента на ЕС 2019/2013 инструкциите за демонтаж са направени изключително за компании за изхвърляне и демонтаж с цел демонтиране на телевизори. Неупълномощени лица нямат право да разглобяват устройства с компоненти под напрежение.

 

65MOC9000Z
55MOC9000Z

65S9A62A
55S9A63A

50MUC8000Z
43MUC8000Z

65MUC7000Z
55MUC7000Z
50MUC7000Z
43MUC7000Z

65MUB8000
55MUB8000
50MUB8000
43MUB8000

65MUB7000
55MUB7000
50MUB7000
43MUB7000

75MUB6010
58MUB6010

40MTB7000
40MTB7000Z
32MTB7000
32MTB7000Z

42MTC6000Z
32MTC6000Z
24MTC6000Z

40MTB2000
40MTB2000Z
32MTB2000
32MTB2000Z