Dokumenty

Downloady

Downloady

Zde si můžete stáhnout různé dokumenty. Vyberte si prosím požadovaný dokument v sekci downloadů.

Disassembly instructions

de najdete pokyny k demontáži produktů.
(k dispozici pouze v angličtině)

Vzhledem k nařízení EU 2019/2013 jsou pokyny pro demontáž vyrobeny výhradně pro společnosti zabývající se likvidací a demontáží za účelem demontáže televizorů. Neautorizované osoby nesmějí rozebírat zařízení s součástmi pod napětím.

 

65MOC9000Z
55MOC9000Z

65S9A62A
55S9A63A

65MUC8500Z
55MUC8500Z

50MUC8000Z
43MUC8000Z

65MUC7000Z
55MUC7000Z
50MUC7000Z
43MUC7000Z

70MUC6000Z

55MUC6100Z
43MUC6100Z

65MUB8000
55MUB8000
50MUB8000
43MUB8000

65MUB7000
55MUB7000
50MUB7000
43MUB7000

75MUB6010
58MUB6010

40MTB7000
40MTB7000Z
32MTB7000
32MTB7000Z

42MTC6000Z
32MTC6000Z
24MTC6000Z

40MTC6100Z
32MTC6100Z
32MTC6100Y

55MUC5000
50MUC5000
43MUC5000

32MTC2000Z

40MTB2000
40MTB2000Z
32MTB2000
32MTB2000Z

32MTC1000