Εγγραφα

Λήψεις

Λήψεις

Μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα έγγραφα εδώ. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την περιοχή λήψης.

Disassembly instructions

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης των προϊόντων.
(μόνο στα Αγγλικά διαθέσιμο)

Λόγω του κανονισμού της ΕΕ 2019/2013, οι οδηγίες αποσυναρμολόγησης γίνονται αποκλειστικά για εταιρείες διάθεσης και διάλυσης με σκοπό την αποσυναρμολόγηση τηλεοπτικών συσκευών. Δεν επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποσυναρμολογούν συσκευές με ενεργά εξαρτήματα.

 

65MOC9000Z
55MOC9000Z

65S9A62A
55S9A63A

50MUC8000Z
43MUC8000Z

65MUC7000Z
55MUC7000Z
50MUC7000Z
43MUC7000Z

70MUC6000Z

55MUC6100Z
43MUC6100Z

65MUB8000
55MUB8000
50MUB8000
43MUB8000

65MUB7000
55MUB7000
50MUB7000
43MUB7000

75MUB6010
58MUB6010

40MTB7000
40MTB7000Z
32MTB7000
32MTB7000Z

42MTC6000Z
32MTC6000Z
24MTC6000Z

40MTC6100Z
32MTC6100Z
32MTC6100Y

32MTC2000Z

40MTB2000
40MTB2000Z
32MTB2000
32MTB2000Z

32MTC1000