Dokumenty

Downloady

Downloady

Zde si můžete stáhnout různé dokumenty. Vyberte si prosím požadovaný dokument v sekci downloadů.

Disassembly instructions

de najdete pokyny k demontáži produktů.
(k dispozici pouze v angličtině)

Vzhledem k nařízení EU 2019/2013 jsou pokyny pro demontáž vyrobeny výhradně pro společnosti zabývající se likvidací a demontáží za účelem demontáže televizorů. Neautorizované osoby nesmějí rozebírat zařízení s součástmi pod napětím.